Maiyet nedir? Maiyet memuru ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir üstünün kapısında, buyruğu altında bulunan alt kademedeki kişiler: Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz... (S. Ceylan - Devlet Memurları Kanunu)
  2. Beraber olma, birlikte bulunma, refakat: İkincisi, ihtisas ve hususiyet belirten bir maiyet, yani beraberliktir ki, o da mahzun olunmamasını emreden ve Allah'ın muhsinlerle birlikte olduğunu kaydeden ayetle işaretlidir; ve maiyet, yakınlık, en yüksek derecedekilere mahsustur... (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)


  • Maiyet Memuru: Yüksek makamlı bir memurun yanında görev yapan memur: Karşı tarafla mülakata gidilirken kaymakam ve valilerle beraber lisan bilir maiyet memuru bulundurarak görüşmelerin Ermeni tercümanlarca sakatlanmasından kurtarılmalıdır... (Dahiliye Vekaleti)
( 0 soru/yorum )