maiyet:

Maiyet nedir? Maiyet memuru ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Bir üstünün kapısında, buyruğu altında bulunan alt kademedeki kişiler.
    Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz... (S. Ceylan - Devlet Memurları Kanunu)
  2. Beraber olma, birlikte bulunma, refakat. İkincisi, ihtisas ve hususiyet belirten bir maiyet, yani beraberliktir ki, o da mahzun olunmamasını emreden ve Allah'ın muhsinlerle birlikte olduğunu kaydeden ayetle işaretlidir; ve maiyet, yakınlık, en yüksek derecedekilere mahsustur... (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)


  • Maiyet Memuru: Yüksek makamlı bir memurun yanında görev yapan memur.
    Karşı tarafla mülakata gidilirken kaymakam ve valilerle beraber lisan bilir maiyet memuru bulundurarak görüşmelerin Ermeni tercümanlarca sakatlanmasından kurtarılmalıdır... (Dahiliye Vekaleti)