Salâ nedir ne demektir? Sala (sela) ne zaman okunur? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Salâ, sala, sela okuyan müezzin
Salâ
Arapça'da "dua" ve "namaz" anlamlarına gelen sala (salat) Hz. Peygamber'e Allah'tan rahmet ve selam temenni eden, onu metheden, onun şefaatini dileyen, aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet ve dua cümlelerini ihtiva eden, belirli bestesiyle veya serbest şekilde okunan güftelerin genel adıdır. Sözleri Arapça olup bir kısmı besteyle okunan salalar okundukları yere ve zamana göre sabah salası, cuma ve bayram salası, cenaze salası, salat-ı ümmiyye, salatü selam gibi adlarla anılır.

Dilkeşhaveran makamında ve belli bestesiyle okunan sabah salası dışındakiler vakit ezanının makamında irticali olarak icra edilir. Bu salanın metni şöyledir:


Salanın sözleri ve okunuşu


es-Salatü ve's-selamü aleyk
Aleyke ya seyyidena ya Resülallah

es-Salatü ve's-selamü aleyk
Aleyke ya seyyidena ya Habiballah

es-Salatü ve's-selamü aleyk
Aleyke ya Seyyide'l-evveline ve'l-ahirin
(ve'l-hamdü lillahi rabbi'l-alemin).


Selanın Türkçe anlamı


Ey Allah'ın Resulü salat-ü selam Senin üzerine olsun,
Ey Allah'ın Habibi salat-ü selam Senin üzerine olsun,
Ey öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi salat-u selam Senin üzerine olsun,
(Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir).

Günümüzde sela daha ziyade cuma ve kandil geceleriyle birlikte cenazelerde verilir. Cuma Günleri Cuma Ezanından önce ve Perşembe geceleri yatsı ezanından önce okunarak Cuma Namazını hatırlatır. Cenaze salası ise ölüm haberinin ve cenaze namazının kılınacağının duyurulması maksadıyla minarelerden okunan salatü selamdır. Cenaze selasının sonuna ölüm hakkındaki bazı ayetler eklenir ve Cuma salasından bu şekilde ayrılır.
( 0 soru/yorum )