Merak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Meraklı Çocuklar Bir şeyi görmek, anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek. Gürültü edenlerin kim olduğunu yine de merak etmiyord...

Minder nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Minder Üstünde oturulan, içine pamuk ya da yün doldurulmuş küçük şilte. Huriye, kenarda duran minderin üzerine çöktü. (spor) Üze...

Minare nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Minareler Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için gerektiğinde müezzinin çıkıp ezan okuduğu bir ya da birkaç şerefeli, içten merdiv...

Mide nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Mide (anatomi) Sindirim sisteminin yemek borusu sonu ile ince bağırsak başlangıcı arasında bulunan, kaslardan oluşan, genişleyebi...

Mızrak nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Mızrak Mızrak, uzun saplı ve sivri demir uçlu batıcı silah, kargı demektir. Mızrak çuvala girmez (sığmaz) : (atasözünün anlamı)...

Mezar nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Mezar Ölünün gömüldüğü yer, ölü gömülen çukur, sin, gömüt. Kabir, makber eş anlamı. İlgili kelimeler Mezar kitabesi : Mezar ...

Meydan nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Beyazıt meydanı Düz, açık ve geniş yer, alan. Daha tiyatroya giderken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz buldum. (Sait Faik)...
1 Yorum

Mevzuat nedir ne demektir? Anlamı

Mevzuat Bir ülkede yürürlükte olan ve uygulanması gereken yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü. (Sandık, çuval, teneke gibi tica...

Mevsim nedir ne demektir? Anlamı

Mevsimler - Dört mevsim Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört böl...

Yandan çarklı ne demektir? Anlamı

Yandan Çarklı Sandal İki yanına yerleştirilmiş çarkların bir makineden devir almasıyla yürütülen gemi. Yandan çarklı : (deyimini...

Maskara nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Maskara Soytarı Eğlendirici, sevimli ve güldürücü, soytarı. Ne maskara çocuk böyle. (Olumsuz olarak söylendiğinde) Soytarı, rezil...

Mazlum nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Kendisine zulmedilen, kıyına, haksızlığa uğramış, ezilmiş. Mazlum milletler. (mecazi) Sessiz ve uysal, boynu bükük. Mazlum bir çocuk. ...

Maymun nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Maymun (zooloji) İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad. Dört ayaklı, iki ayağı üzerinde de yürüyebilen, ormanda toplu...
5 Yorum

Maya nedir ne demektir? Anlamı

Kuru hamur mayası (Farsça) Kimi besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan önemli madde. Ekmek mayası, yoğurt maya...

Mavi ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "mavi" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Mavi boncuk dağıtmak : Bir çok kişiye birden sevgi gösterilerinde bulunm...

Maşa nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Eski ateş maşası Ateş ya da kızgın bir şey tutmaya ya da karıştırmaya yarayan madenden çatal araç. Maşa biçiminde olan ya da ufak...

Masal nedir ne demektir? Anlamı

Masal (edebiyat) Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, c...

Maske nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Maske Tanınmamak amacıyla yüze geçirilen örtü. Boyalı karton kumaş, plastik vb.den yapılmış, genellikle eğlencelerde kullanılan y...