Merak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Meraklı çocuklar Bir şeyi görmek, anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek. Gürültü edenlerin kim olduğunu yine de merak etmiyordu. ...

Minder nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Minder Üstünde oturulan, içine pamuk ya da yün doldurulmuş küçük şilte. Huriye, kenarda duran minderin üzerine çöktü. (spor) Üzerin...

Minare nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Minareler Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için gerektiğinde müezzinin çıkıp ezan okuduğu bir ya da birkaç şerefeli, içten merdivenl...

Mide nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Mide (anatomi) Sindirim sisteminin yemek borusu sonu ile ince bağırsak başlangıcı arasında bulunan, kaslardan oluşan, genişleyebilen...

Mızrak nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Mızrak Uzun saplı ve sivri demir uçlu olan, delici ve dürtücü özellikleri bulunan, elde veya fırlatılarak kullanılan eski bir savaş ale...

Mezar nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Mezar Ölünün gömüldüğü yer, ölü gömülen çukur, sin, gömüt. Kabir, makber eş anlamı. İlgili kelimeler Mezar kitabesi : Mezar taş...

Meydan nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Beyazıt meydanı Düz, açık ve geniş yer, alan. Daha tiyatroya giderken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz buldum. (İlgili cümle ...
1 Yorum

Mevzuat nedir ne demektir? Anlamı

Mevzuat Bir ülkede yürürlükte olan ve uygulanması gereken yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü. (Sandık, çuval, teneke gibi ticaret...

Mevsim nedir ne demektir? Anlamı

Mevsimler Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri....

Yandan çarklı ne demektir? Anlamı

Yandan çarklı kayık İki yanına yerleştirilmiş çarkların bir makineden devir almasıyla yürütülen gemi. Yandan çarklı : (deyiminin an...

Maskara nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Maskara Eğlendirici, sevimli ve güldürücü, soytarı. Ne maskara çocuk böyle. (Olumsuz olarak söylendiğinde) Soytarı, rezil, kaşmer. B...

Mazlum nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Kendisine zulmedilen, kıyına, haksızlığa uğramış, ezilmiş. Mazlum milletler. (mecazi) Sessiz ve uysal, boynu bükük. Mazlum bir çocuk. ...

Maymun nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Maymun (zooloji) İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad. Dört ayaklı, iki ayağı üzerinde de yürüyebilen, ormanda toplu ol...
5 Yorum

Maya nedir ne demektir? Anlamı

Kuru hamur mayası (Farsça) Kimi besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan önemli madde. Ekmek mayası, yoğurt mayası ...

Mavi ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "mavi" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Mavi boncuk dağıtmak : Bir çok kişiye birden sevgi gösterilerinde bulunm...

Maşa nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Eski ateş maşası Ateş ya da kızgın bir şey tutmaya ya da karıştırmaya yarayan demirden yapılmış çatal araç. Biz, maşa dururken közü e...

Masal nedir ne demektir? Anlamı

Masal (edebiyat) Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin,...

Maske nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Maske Tanınmamak amacıyla yüze geçirilen örtü. Boyalı karton kumaş, plastik vb.den yapılmış, genellikle eğlencelerde kullanılan yapm...