Maya nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir ahşap kaşık dolusu kuru hamur mayası
Kuru hamur mayası
  1. (Farsça) Kimi besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan önemli madde: Ekmek mayası, yoğurt mayası vb.
  2. (mecazi) Bir şeyin özünü oluşturan en önemli madde: Mayası bozuk bir insan.
  3. (kimya) Canlı hücreler tarafından oluşturulan ve az miktarlarda bile etkileyerek kimyasal tepkimelere yol açan biyokimyasal katalizör.
  4. (folk.) Daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da söylenen, uzun hava tipinde, çoğu yanık ezgili bir halk türküsü çeşidi.
  5. Genel olarak damızlık dişi hayvan.
  6. Dişi deve.
  7. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları.


İlgili atasözü deyim ve anlamları


  • Mayası (sütü) bozuk: (deyiminin anlamı) Kötü yapılı, aşağılık kişi.
  • Mayasız yoğurt tutmaz (çalınmaz): (atasözünün anlamı) Az da olsa, sermaye olmadan para kazanılmaz.
( 0 soru/yorum )