Mevzuat nedir ne demektir? Anlamı


Mevzuat
  1. Bir ülkede yürürlükte olan ve uygulanması gereken yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü.
  2. (Sandık, çuval, teneke gibi ticaret malı konulan) Koyacaklar.


  • Mevzuat hazretleri: (deyiminin anlamı) Alay yollu bürokraside kırtasiyecilikle ilgili güçlükler doğuran düzen.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.