mevzuat:

Mevzuat nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Üzerlerinde mevzuat yazan yan yana dizilmiş mevzuat kitap ciltleri
Mevzuat
  1. Bir ülkede yürürlükte olan ve uygulanması gereken yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü.
  2. (Sandık, çuval, teneke gibi ticaret malı konulan) Koyacaklar.


  • Mevzuat hazretleri: (deyiminin anlamı) Alay yollu bürokraside kırtasiyecilikle ilgili güçlükler doğuran düzen.