Mevzuat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerlerinde mevzuat yazan yan yana dizilmiş mevzuat kitap ciltleri
Mevzuat
  1. Bir ülkede yürürlükte olan ve uygulanması gereken yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin tümü.
  2. (eskimiş) (Sandık, çuval, teneke gibi ticaret malı konulan) Koyacaklar.


  • Mevzuat hazretleri: (alay, deyim) Bürokraside kırtasiyecilikle ilgili güçlükler doğuran düzen.
( 0 soru/yorum )