Merak nedir ne demektir? Merak ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çite tırmanıp çitin arkasını izleyen meraklı çocuklar
Meraklı çocuklar
 1. Bir şeyi görmek, anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek: Gürültü edenlerin kim olduğunu yine de merak etmiyordu. (örnek cümle)
 2. Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği: Kedilere, çiçeklere çok merakı var.
 3. Bir şeyin iyisini arama ve kullanma alışkanlığı: Başlıca merakı temizlikle namusluluktu.
 4. Kaygı, tasa: Oradakiler de son derece merak ve heyecan içindeydiler.


Merak ile ilgili birleşik fiiller


 • Merak etme!: Şüphe etme, kaygılanma! Merak etme, bu sıkıntıyı da atlatırız Allah'ın yardımıyla.
 • (Bir şeyi) Merak etmek:
  1. Anlamak ya da öğrenmek istemek.
  2. Kaygılanmak.
 • Merak olmak: Anlamak ya da öğrenmek istemek.
 • Merak (merakını) uyandırmak: Merak edilmesini (etmesine) sebep olmak, meraklandırmak.
 • Merakına dokunmak (merakını mucip olmak): İlgisini kesmek.
 • Merakını celbetmek: İlgisini çekmek.
 • Merakta bırakmak: Kuşku içinde bırakmak: — Git ama gecikme, hemen gel, beni merakta bırakma. (H. Mahir)
 • Merakta kalmak: Kuşku içinde kalmak, kaygılanmak.


Merak ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "merak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Merak getirmek: Karasevdaya tutulmak: Ve âdeta bu ıstırapla merak getirdi. (H. R. Gürpınar)
 • (Bir şeye) Merak sarmak (sardırmak): Bir şeyi edinmek, yapmak ya da onunla uğraşmak isteğine kapılmak: Adam daha sonra spora merak sardı ve attığı ters taklalarla büyük bir sükse yaptı. (C. Suavi)
 • Meraka düşmek: Kaygıya kapılmak: Bu söz üzerine ben de bir meraka düştüm. Acaba bende de kalp hastalığı var mı? (A. H. Bey)
 • Merakı kalkmak: Geçmiş bir şeyi hatırlayarak kederlenmek.
 • Meraktan çatlamak: (deyiminin anlamı)
  1. Çok kuşku duymak: "Ne oldu, iyi misin sen? Neredeydin dostum meraktan çatladım burada." (İlgili cümle kaynağı: A. Öğüt)
  2. Bir an önce öğrenme istediğinde olmak: Ben burada meraktan çatladım. Bu kadar uzun, ne konuştunuz? (M. Atalar)
( 0 soru/yorum )