Müstevi nedir ne demektir? Anlamı

Her yeri aynı düzeyde olan, düz: Mektep meydanı için iki kilometre tulünde ve 700 metre arzında müstevi bir mahal lazımdır (İlgili cümle ka...

Müsteşrik nedir ne demektir? Anlamı

Müsteşrik Doğu bilimi uzmanı, Şarkiyatçı, oryantalist. Müsteşrik, doğu memleketlerini ve halklarını, din, dil ve tarihleri başta olm...
1 soru/yorum

Müsteşar nedir ne demektir? Anlamı

Başbakana bağlı MİT Müsteşarlığı Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan, kendisiyle istişare edilen kimse. Bakanlıklarda, elç...

Müstesna nedir ne demektir? Anlamı

Bir bütünün veya kuralın dışında olan: Sur'a üflendiğinde Allah'ın dilediği müstesna, yer ve gökte bulunanlar düşüp ölecek..."...

Müstensih nedir ne demektir? Anlamı

Kitap vb. eserleri el ile yazarak kopya eden kimse, suret çıkarıcı, çoğaltıcı, istinsah edici. Eskiden nadir bulunan bir kitaba sahip olabi...

Müstenkif nedir ne demektir? Anlamı

Oy vermekten veya bir karara katılmaktan çekinen, çekimser: Bu arada o partiyi bu ortaklığa dahil görmemek, sadece müstenkif görmek isterdik...

Müstekreh nedir ne demektir? Anlamı

Hoş görülmeyen, iğrenilen, tiksinilen, mide bulandıran, istikrah ettiren, çirkin: Böyleyken, sağlık müzelerindeki balmumu heykellere benzeye...

Müstehzi nedir ne demektir? Anlamı

Biriyle alay etmekten ince ince eğlenmekten hoşlanan kimse, istihza eden, alaycı: Çok müstehzi birisiydi. Sabahtan akşama kadar şen şakrak ...

Müstehlik nedir ne demektir? Anlamı

Satılan mal ve hizmetleri satın alarak kullanan veya yararlanan, tüketen kimse, tüketici. Müstahsil (üretici) karşıtı. Örnek cümleler: Müste...

Müstehase nedir ne demektir? Anlamı

Geçmiş zamanlarda yaşamış hayvanların ve bitkilerin günümüze ulaşan yer kabuğu içindeki kalıntıları veya izleri, fosil. (mecazi) Düşünce,...

Müstamel nedir ne demektir? Anlamı

Kullanılan, istimal edilen: Bu vasıfları haiz olan bu kanun evvel emirde, hiç değilse, milletin, o kanunu okuyabilenlerinin anlayabileceği ...