Müstevi nedir ne demektir? Anlamı

Her yeri aynı düzeyde olan, düz. Mektep meydanı için iki kilometre tulünde ve 700 metre arzında müstevi bir mahal lazımdır (İlgili cümle ka...

Müsteşrik nedir ne demektir? Anlamı

Müsteşrik Doğu bilimi uzmanı, Şarkiyatçı, oryantalist. Müsteşrik, doğu memleketlerini ve halklarını, din, dil ve tarihleri başta olm...
1 Yorum

Müsteşar nedir ne demektir? Anlamı

Başbakana bağlı MİT Müsteşarlığı Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan, kendisiyle istişare edilen kimse. Bakanlıklarda, elç...

Müstesna nedir ne demektir? Anlamı

Bir bütünün veya kuralın dışında olan. Sur'a üflendiğinde Allah'ın dilediği müstesna, yer ve gökte bulunanlar düşüp ölecek..."...

Müsterih nedir? Müsterih olmak ne demektir? Anlamları

Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan. Müsterih, mümin kuldur, dünyanın yorgunluk ve eziyetinden kurtulup Allah...

Müstensih nedir ne demektir? Anlamı

Kitap vb. eserleri el ile yazarak kopya eden kimse, suret çıkarıcı, çoğaltıcı, istinsah edici. Eskiden nadir bulunan bir kitaba sahip olabi...

Müstenkif nedir ne demektir? Anlamı

Oy vermekten veya bir karara katılmaktan çekinen, çekimser. Bu arada o partiyi bu ortaklığa dahil görmemek, sadece müstenkif görmek isterdi...

Müstenit nedir? Müsteniden ne demektir? Anlamı

Müstenit, dayalı, dayanan, yaslanan, istinat eden demektir. Bunun böyle tanıtılması ise, herhangi yazılı bir belgeye müstenit olmayıp, sadec...

Müstemleke nedir? Müstemlekeci ne demektir? Anlamları

Müstemleke sömürge (sömürülen ülke) demektir. Sömürge, bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik v...

Müstekreh nedir ne demektir? Anlamı

Hoş görülmeyen, iğrenilen, tiksinilen, mide bulandıran, istikrah ettiren, çirkin. Böyleyken, sağlık müzelerindeki balmumu heykellere benzeye...

Müstehzi nedir ne demektir? Anlamı

Biriyle alay etmekten ince ince eğlenmekten hoşlanan kimse, istihza eden, alaycı. Çok müstehzi birisiydi. Sabahtan akşama kadar şen şakrak ...

Müstehlik nedir ne demektir? Anlamı

Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, tüketici. Müstahsil (üretici) karşıtı. Müstehlikin satın alabilecek bir ...

Müstehcenlik nedir? Müstehcen ne demektir? Kısaca anlamı

Müstehcen Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız. Gizlenmesi ve mahrem kalması gerekenin herkesi gözü önünde sergilenmesi, ahlaki düzl...

Müstehase nedir ne demektir? Anlamı

Geçmiş zamanlarda yaşamış hayvanların ve bitkilerin günümüze ulaşan yer kabuğu içindeki kalıntıları veya izleri, fosil. (mecazi) Düşünce,...

Müstefit nedir? Müstefit olmak ne demektir? Anlamları

Yararlanan. Akıl her gördüğünden müstefit olabilir her işittiğinde bir hissei marifet bulabilir... Müstefit olmak : Yararlanmak, faydala...

Müstecir nedir ne demektir? Anlamı

Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kirayla tutan, kiracı. Dünyada bir müstecir olduğunu unuttu. Halbuki tek gaye "Biz Allah için ...

Müstear nedir? Müstear ad ne demektir? Anlamı

Eğreti olarak alınmış, takma (ad). Ad ve soyadın yanında kişiler kullanılması zorunlu olmayan adlar da kullanabilirler. Bunlar müstear ad v...

Müstantik nedir ne demektir? Anlamı

Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, sorgu yargıcı. Müstantik bey "Bu adamlar olduğuna yemin eder misin?" diye sordu. Ka...

Müstamel nedir ne demektir? Anlamı

Kullanılan, istimal edilen. Bu vasıfları haiz olan bu kanun evvel emirde, hiç değilse, milletin, o kanunu okuyabilenlerinin anlayabileceği ...