Müstesna nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir bütünün veya kuralın dışında olan: Sur'a üflendiğinde Allah'ın dilediği müstesna, yer ve gökte bulunanlar düşüp ölecek..." (Zümer Suresi, 68. Ayeti Kerime)
  2. Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan ve ayrı tutulan: Mustafa Bey benim için müstesna bir insan. Hayatımı borçlu olduğum kişi.
  3. Dışında, ayrı olarak, hariç tutularak: Bu madde müstesnadır, af dışındadır! (derleme cümle)
  4. Kural dışı, istisna: Onların bu cezaları süreklidir. Ancak bu sapıtmanın ardından tövbe ederek durumlarını düzeltenler müstesna. Çünkü Allah affedici ve merhametlidir. (Ali İmran Suresi 88. - 89. Ayetlerden)


  • Müstesna olmak: Bir bütünün ya da kuralın dışında bulunmak, benzerlerinden üstün olmak, seçkin olmak.
( 0 soru/yorum )