müstehlik:

Müstehlik nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Satılan mal ve hizmetleri satın alarak kullanan veya yararlanan, tüketen kimse, tüketici. Müstahsil (üretici) karşıtı. Müstehlikin satın alabilecek bir halde bulunması için refah seviyesinin yükselmesi lazım (N. Hikmet). Bilindiği gibi işletmeler müstehlikin istihlâke tahsis ettiği gelirini kendilerine mal etmek bakımından da birbirleri ile rekabet halindedirler. (İktisat ve Maliye)