müstenit:

Müstenit nedir? Müsteniden ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Müstenit, dayalı, dayanan, yaslanan, istinat eden demektir. Bunun böyle tanıtılması ise, herhangi yazılı bir belgeye müstenit olmayıp, sadece söylentiden ibarettir.


  • Müsteniden: Dayanarak. Mahkeme tarafından bilirkişi raporuna müsteniden kanuna aykırı bir cihet bulunmadığından serbest bulunduğuna ve müellifinin beraatına karar vermiş.