müstenit:

Müstenit nedir? Müsteniden ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Müstenit, dayalı, dayanan, yaslanan, istinat eden demektir: Bunun böyle tanıtılması ise, herhangi yazılı bir belgeye müstenit olmayıp, sadece söylentiden ibarettir. (örnek cümle)


  • Müsteniden: Dayanarak: Mahkeme tarafından bilirkişi raporuna müsteniden kanuna aykırı bir cihet bulunmadığından serbest bulunduğuna ve müellifinin beraatına karar vermiş.