Müstenit nedir? Müsteniden ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: 13.1.16 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Müstenit, dayalı, dayanan, yaslanan, istinat eden demektir: Bunun böyle tanıtılması ise, herhangi yazılı bir belgeye müstenit olmayıp, sadece söylentiden ibarettir. (örnek cümle)


  • Müsteniden: Dayanarak: Mahkeme tarafından bilirkişi raporuna müsteniden kanuna aykırı bir cihet bulunmadığından serbest bulunduğuna ve müellifinin beraatına karar vermiş.
( 0 soru/yorum )