Müstenit nedir? Müsteniden ne demektir? Anlamı


Müstenit, dayalı, dayanan, yaslanan, istinat eden demektir. Bunun böyle tanıtılması ise, herhangi yazılı bir belgeye müstenit olmayıp, sadece söylentiden ibarettir.


  • Müsteniden: Dayanarak. Mahkeme tarafından bilirkişi raporuna müsteniden kanuna aykırı bir cihet bulunmadığından serbest bulunduğuna ve müellifinin beraatına karar vermiş.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.