Müstenit nedir? Müsteniden ne demektir? Anlamı


Müstenit, dayalı, dayanan, yaslanan, istinat eden demektir. Bunun böyle tanıtılması ise, herhangi yazılı bir belgeye müstenit olmayıp, sadece söylentiden ibarettir.


  • Müsteniden: Dayanarak. Mahkeme tarafından bilirkişi raporuna müsteniden kanuna aykırı bir cihet bulunmadığından serbest bulunduğuna ve müellifinin beraatına karar vermiş.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.