müstefit:

Müstefit nedir? Müstefit olmak ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Yararlanan.
Akıl her gördüğünden müstefit olabilir her işittiğinde bir hissei marifet bulabilir...

  • Müstefit olmak: Yararlanmak, faydalanmak, istifade etmek.
    Sonrasında insan, fıtratını temiz tutabildiği ölçüde rahmetten müstefit olur.
  • Müstefit etmek: Yararlandırmak.