Radyoaktif ☢ Elementler

Radyoaktivite, bazı kararsız atomların kendiliğinden parçalandığı, alfa veya beta parçacıkları ya da bir tür yüksek frekanslı elektromanyeti...

Bohriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Bohriyum elementi (illüstrasyondur) Bohriyum, simgesi Bh, atom numarası 107, atom ağırlığı 270 olan, yapay olarak üretilen, radyoakti...
1 Yorum

Ö harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin on dokuzuncu harfi. Ö harfi Türkçenin dışında Almanca, Macarca, Fince, Felemenkçe, İsveççe, İzlandaca, Azerice, Tü...

P harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirminci harfi, okunuşu "pe". Sesbilim bakımından, sert, patlayıcı, süreksiz çift dudak ünsüzü. (müzik...

R harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi birinci harfi, okunuşu "re". Sesbilim bakımından, sızıcı, sürekli, yumuşak diş ünsüzü. Romen say...

S harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi ikinci harfi, okunuşu "se". Sesbilim bakımından ıslıklı, sert, sızıcı, süreksiz diş ünsüzü. (fiz...

Ş harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfi, okunuşu "şe". Ş harfi Türkçeden başka Rumence, Azerice, Türkmence, Tatarca, Kırım Ta...

T harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi, okunuşu "te". Ses bilim bakımından, katı, patlayıcı, titreşimsiz, sert, süreksiz ...

U harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi beşinci harfi. Sesbilim bakımından, kalın, dar, yuvarlak ünlü. (matematik) (Küçük u ile) Genellikle herha...

Ü harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi altıncı harfi. Türkçe dili haricinde Almanca, İspanyolca, Macarca, Azeri Türkçesi, Türkmence ve Estonca gibi...

V harfi neyin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi yedinci harfi, okunuşu "ve". Sesbilim bakımından sürekli ve yumuşak dudak ünsüzü. Romen rakamlar...

Y harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, okunuşu "ye". Sesbilim bakımından sızıcı, yumuşak, sürekli damak ünsüzü. (matem...

Z harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi, okunuşu "ze". Sesbilim bakımından, ıslıklı, sızıcı, sürekli, yumuşak diş ...