Bohriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bohriyum elementi üzerinde bohriyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Bohriyum elementi
(illüstrasyondur)
Bohriyum, simgesi Bh, atom numarası 107, atom ağırlığı 270 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 7B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur.

İlk olarak 1976'da Rusya'nın Dubna kentinde Joint Institute for Nuclear Research tarafından üretildi ve daha sonra 1981'de P. Armbruster, G. Münzenber ve arkadaşları tarafından Almanya'da onaylandı.

Bohriyum atomu ve elektronları
Bohriyum atomu elektron kabuk modeli
Bohriyum 209Bizmut atomlarının 54Krom iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bohriyumun en kararlı izotopu olan 270Bohriyum, yaklaşık 1 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunması yoluyla 266Dubniyuma dönüşür.

Sadece birkaç atomluk bohriyum sentezlendiği için şu anda bilimsel araştırmaların dışında bohriyum için herhangi bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

Bohriyum Element Özellikleri
Simgesi:Bh
Atom Numarası:107
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(270,13)
Proton Sayısı:107
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
163
Elektron Sayısı:107
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,13,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Değerlik (valans):7
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1.5 saat
Bilinen izotopları:260Bh, 261Bh … 275Bh
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )