U harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin yirmi beşinci harfi.
 2. Sesbilim bakımından, kalın, dar, yuvarlak ünlü.
 3. (matematik) (Küçük u ile) Genellikle herhangi bir vektörü göstermekte kullanılır.
 4. (matematik) Kümelerde kullanılan birleşim simgesi.
 5. (kimya) Uranyum elementinin simgesi.
 6. (fizik) Elektriksel potansiyel farkının simgesi.
 7. (fizik) Termodinamikte, iç enerjinin simgesi.
 8. (biyokimya) RNA bazlarından biri olan urasil'in sembolü.


 • U borusu: U harfi biçiminde yapılmış boru.
 • U dönüşü (virajı): Biçimi u harfine benzeyen dönemeç.
 • U koyak: (coğrafya) Dördüncü zaman buzullaşmasına uğramış eski bir akarsu koyağının, buzul aşındırması sonunda, kıyıları dik, tabanı düz bir biçim alması.
 • U saplaması: (teknik) Daha çok motorlu taşıtlarda makasları dingile bağlamakta kullanılan, uçlarına diş açılmış, U harfi biçiminde çelik saplama.
( 0 soru/yorum )