P harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin yirminci harfi, okunuşu "pe".
  2. Sesbilim bakımından, sert, patlayıcı, süreksiz çift dudak ünsüzü.
  3. (müzik) "Sessizce, yavaşça, hafifleterek" anlamlarına gelen "piano"nun simgesi.
  4. (fizik) Basıncın simgesi.
  5. (fizik) (Küçük p ile) Protonun simgesi.
  6. (kimya) Fosfor elementinin simgesi.
  7. (fizik) Polarizasyonun simgesi.
  8. (fizik) Gücün simgesi.
  9. (fizik) Momentumun simgesi.
  10. Yol işaretleri üzerinde "park" sözcüğünün sembolü.
( 0 soru/yorum )