Ş harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfi, okunuşu "şe".
    Ş harfi Türkçeden başka Rumence, Azerice, Türkmence, Tatarca, Kırım Tatarcası ve Kürtçede de kullanılır.
  2. Sesbilim bakımından sert, sızıcı, süreksiz dişeti ünsüzü.
  3. Eylem kök ve gövdelerinden işteş çatılı eylemler oluşturan yapım eki, işteşlik eki: Bak-ı-ş-mak.
  4. Kimi eylemlere de dönüşlülük kavramı verir: Ula-ş-mak.
  5. Ad türü sözcüklerden sevgi kavramı veren yeni adlar kuran yapım eki: Ali-ş, mavi-ş, tombi-ş.
  6. Şirket sözcüğünün kısaltması: A.Ş. (Anonim Şirketi)
( 0 soru/yorum )