S harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin yirmi ikinci harfi, okunuşu "se".
 2. Sesbilim bakımından ıslıklı, sert, sızıcı, süreksiz diş ünsüzü.
 3. (fizik) Spin (dönü) kuantum sayısının simgesi.
 4. (fizik) Entropi'nin simgesi.
 5. (fizik) Acayipliğin simgesi.
 6. (kimya) Kükürt elementinin simgesi.
 7. (matematik) Alanın simgesi.
 8. Bir zaman ölçüsü olan saniyenin sembolü.
 9. Bir elektrik iletkenliği birimi olan siemens'in sembolü.
 10. Giysi ve kıyafetlerde küçük boyu belirten İngilizce "small" sözcüğünün kısa yazılışı.
 11. İngilizce "güney (yönü)" anlamına gelen "south" sözcüğünün kısaltması.
( 0 soru/yorum )