Z harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi, okunuşu "ze".
  2. Sesbilim bakımından, ıslıklı, sızıcı, sürekli, yumuşak diş ünsüzü.
  3. (fizik) (Büyük Z ile) Atom sayısının ve proton sayısının simgesi.
  4. (fizik) (Büyük Z ile) Empedansın simgesi.
  5. (matematik) Kartezyen veya silindirik bir koordinat sisteminde z ekseni veya z ekseni boyunca ölçülen bir koordinat.
  6. (matematik) Cebirsel bir değişken.
  7. (matematik) Bir dizi bilinmeyen niceliğin üçüncüsü (genellikle "x" ve "y" ilk ikisidir).
  8. Ad ve eylem köklerinden ad türü sözcükler türeten yapım eki: Tit-iz, top-uz...
  9. Ad soylu sözcüklere çoğul kavramı veren yapım eki: İki-z, üç-ü-z...


  • Z kromozomu: (biyoloji) Bir cinsiyet kromozomu.
( 0 soru/yorum )