T harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi, okunuşu "te".
 2. Ses bilim bakımından, katı, patlayıcı, titreşimsiz, sert, süreksiz diş ünsüzü.
 3. (fizik) Küçük "t" ile 1000 kg'a eşit bir kütle birimi olan ton'un simgesi.
 4. (fizik) Sıcaklığın simgesi.
 5. (fizik) Küçük "t" ile zamanın simgesi.
 6. (kimya) Hidrojenin radyoaktif izotopu olan trityum'un simgesi.
 7. (fizik) Periyodun simgesi.
 8. (fizik) Kelvin cinsinden ifade edilen termodinamik sıcaklığın simgesi.
 9. (biyoloji) Bir hücre türü.
 10. (biyoloji) DNA'daki nükleik asitlerin bazlarından Timin'in sembolü.
 11. (fizik) Büyük "T" ile manyetik akı yoğunluğu birimi olan Tesla'nın sembolü.
 12. (fizik) Tork'un simgesi.
 13. Türkçe veya Türkiye'nin kısaltması.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • T cetveli: T harfine benzeyen, koşut çizgiler çizmekte kullanılan bir cetvel.
 • T demiri: Kesiti T biçiminde demir çubuk ve putrel.
 • T filtre: Elektronikte, şeması T biçiminde olan, alçak ya da yüksek frekansları geçiren filtre.
 • T işareti: Havacılıkta, yere yerleştirilen ve en büyük kolu iniş yönünü gösteren T biçiminde düzenek.
 • T köşebendi: Özellikle kapı ve pencere kasalarında geçmeleri sağlamlaştırmak için kullanılan maden köşebent.
 • T sayısı (T stop): Diyafram açıklığını, f sayısındaki gibi matematiksel formüle göre değil de, merceğin geçirdiği gerçek ışık niceliğine göre belirten sayı.
( 0 soru/yorum )