Gemi nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Eski yelkenli gemi Su üstünde yüzen, yük ve yolcu taşımaya yarayan ya da savaş aracı olarak kullanılan büyük taşıt. Benzetme yoluyla uza...

Gem nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Gem vurulmuş at Atı kontrol altında tutup hareketlerini yönetebilmek (döndürüp durdurulabilmek) için, ağzına takılan demir araç. Gem ...

Gelmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "gelmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Gel gelelim : (deyiminin anlamı) Faka...

Görücü nedir? Görücü usulü ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Görücü Gören. (folk.) Evlenmeyi düşünen bir erkek için kız görmeye kız beğenmeye giden kimse, dünürcü. İlgili deyimler ve anlamla...

Görmemiş ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "görmemiş" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Görmemiş görmüş, gülmeden (güle güle) ölmüş : (atasözünün anlamı) ...

Geçmiş ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları nedir?

Geçmek eylemini yapmış. Zaman bakımından gerilerde kalmış, eskilere, öncekilere katılmış. Gereğinden fazla olmuş, çürümeye yüz tutmuş. B...

Bumerang nedir nasıl geri döner?

Bumerang Bumerang, elle atılan, atıldığında hedefi bulmazsa veya başka bir yere çarpmazsa atan kimseye gelir gelen, ilk olarak Avustraly...

Görmek ile İlgili deyimler anlamları ne demektir?

Gör bak : Görürsün, göreceksin. (bir şeyi yapmaya) görsün : Söz konusu eylemin doğuracağı sonuca kesinlik kazandırmak için kullanılır. Kaf...

Geçmek ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Geçti Bor'un (Bolu'nun) pazarı sür eşeğini Niğde'ye : (deyiminin anlamı) Bu işin üzerinde durma zamanı geçti, fırsat kaçtı, art...

Deniz nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Deniz Yeryüzünün çoğunu örten engin su kitlesi ve bu suyun belirli bir parçası. Bu suların dalgalanması. Bugün balığa çıkma, deniz var...
2 Yorum

Gölge nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gölge Saydam olmayan bir cismin, üzerine ve çevresine düşen ışık ışınlarının yönüne ve şiddetine bağlı olarak bir başka cisim ya da yüz...

Hıdrellez (hıdırellez) nevruz nedir ne demektir? Anlamı

Hıdrellez Nevruz (Hıdırellez) Kışın sonu sayılan 6 Mayıs günü başlayıp Kasım ayının 8'ine kadar süren altı aylık süre. Hıdırellez,...
1 Yorum

Elçiye zeval olmaz atasözünün anlamı ne demektir?

Birinden ötekine bir öneri ulaştıran kimse, öneri ne olursa olsun sorumlu tutulamaz, bu aracılığından dolayı cezalandırılamaz demektir. Onla...

Düş nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamı ne demektir?

Düş Rüya (psikoloji) Uyurken zihinde beliren olayların ve düşüncelerin hepsi, rüya. (mecazi) İmge, hayal. İçinde "düş"...

Dört ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

4 Dört Sayısı Dördüncü İlgili deyimler ve anlamları İçinde "dört" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. (Kedi gibi) D...

Gök ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gök gökyüzü İçinde "gök" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Göğe merdiven dayamış : (deyiminin anlamı) Çok uzun boyl...

Göğüs nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı. ...

Dokuz ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

9 Dokuz İlgili deyimler ve anlamları İçinde "dokuz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Dokuz ayın çarşambası bir a...

Çorba nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çorba Birçok çeşidi olan, kaşıkla ve sıcakken içilen sulu yemek. (mecazi) Karmakarışık, karman çorman şey. Çorba olmak. Çorbaya dönme...

Göbek ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "göbek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Göbek adı : (deyiminin anlamı) Yeni doğmuş çocuğun göbeğini keserken e...

Çorap ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çorap örme İçinde "çorap" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Çorap kaçmak : Çorabın bir teli kopup örgüsü uzunlamasın...

Fol nedir? Fol yok yumurta yok ne demektir? Anlamı

Fol Fol, tavuğun folluğa (yumurtalığa) yumurtlaması veya yumurtlamaya teşvik edilmesi için konulan yumurta ya da yumurta biçiminde beyaz...
2 Yorum

Gizli nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gizli Gizlilik Görünmez, belli olmaz bir durumda olan. Başkalarına bildirilmeyen, başkalarından saklanan, mahrem, mestur. Niteliği an...

Gidi nedir ne demektir? Anlamı

Gidi, söylenilen şeyi güçlendirmek amaçlı kullanılan bir ünlemdir. Seni gidi ... seni deyiminde "yaramaz, haylaz" anlamında kullan...

Gıy gıy nedir ne demektir? Anlamı

Gıy gıy, keman vb. çalgıların art arda, sürekli çıkardığı sesi kötülemek, beğenmediğini belirtmek için kullanılır. "Varsa yoksa o gıy g...

Gırtlak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gırtlak (anatomi) Soluk borusunun, boyun hizasında ve ön tarafta, hemen derinin altında bulunan üst kısmı, imik. (mecazi) Yeme içme....

Gırgır nedir? Gırgır geçmek ne demektir? Anlamları

Gırgır Usanç veren sürekli ve kaba ses. Gargar. Açık denizlerde genellikle su yüzüne yakın dolaşan balıkları çevirip avlamak için iki...

Gına nedir? Gına gelmek (getirmek) ne demektir? Anlamları

Bıkma, usanma. Zenginlik, bolluk. Asıl gına kalp zenginliğidir, mal zenginliği değil. (Hadisi Şerif - Mesnevi) Gına gelmek : (deyimin...

Gık dememek nedir? Gıkı çıkmamak ne demektir? Anlamları

Gık dedirtmemek : Davranmasına fırsat vermemek, hiç karşı çıkamayacak biçimde baskı yapmak. Gık dememek : Hiç sesini çıkarmamak. Gıkı (bi...

Gıcık nedir? Gıcık olmak veya kapmak ne demektir?

Boğazda duyulup aksırmaya, öksürmeye yol açan ya da yutkunma isteği veren kaşındı. (argo) Sözleriyle, davranışlarıyla karşısındakini kızd...

Gençlik ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

İçinde "genç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Genç irisi : (deyiminin anlamı) Vakitsiz serpilip büyümüş, yaşına göre ...

Muhabbet nedir? Muhabbet tellalı ne demektir? Anlamları

Sevgi. Dostça konuşma, yarenlik. Muhabbet beslemek. İlgili deyim atasözü ve anlamları İçinde "muhabbet" kelimesi geçen ata...

Eyvallah nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

"Teşekkür ederim", "Allah'a ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamında kullanılır. Mevlevilerin "a...

Evvel nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Önce, ilk önce, ilkin. İlgili deyimler İçinde "evvel" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Evvel Allah : "Önce All...

Etmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "etmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Etmediğini bırakmamak : Elinden gelen h...

Etek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Etek İlgili deyimler ve anlamları İçinde "etek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Etek dolusu (etek etek) : Pek ço...

Darı nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Darı (botanik) Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, birçok çeşidi olan bit...

Et nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sığır Eti İnsanlarda, hayvanlarda deriyle kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka. (Besin olmak bakımından) Kas. Kasaplarda satı...

Damga nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Made in Turkey Damgası (Türk Malı) Bir şeyin üzerine özel bir nişan koymaya yarayan ve kullanılan tekniğe elverişli bir maddeden uygun ...

Damar nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Damar (anatomi) Canlılarda kan ya da özsu gibi besleyici sıvıların dolaşımını sağlayan kanal. Mermerde, başka taşlarda ve bunlara ben...

Dam nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Toprak damlı evler Yapıları her türlü dış etkiden korumak amacıyla üzerlerine yapılan, çoğunlukla kiremit kaplı örtü, çatı. Damdan düşe...

Eşek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Eşek (zooloji) Tek parmaklıların atgiller familyasından, attan küçük, uzun kulaklı binek ve yük hayvanı. Merkep eş anlamı. (mecazi) ...
2 Yorum

Eski nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, evvel. Geçmiş çağlardaki. Bir önceki ya da öncekiler arasında bulunan, sabık ...
1 Yorum

Erken ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Vaktinden önce. Geç kalma, erken gel. Sabahın ilk saatleri. Erken kalkmak. İçinde "erken" sözcüğü geçen atasözleri ve açıkla...

Ergen nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Akıl baliğ olmuş. Evlenecek çağa girmiş. Henüz evlenmemiş. (Hayvan için) Döl verebilecek çağa gelmiş. Ergen minderi : Eskiden evler...

Eren nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

(tasavvuf) Tanrısal gizleri kavrama aşamasına varmış, Allah ile dolup onunla yakınlık kurmuş kimse, ermiş. Evliya, veli eş anlamları. &qu...

Er nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Er Asker Erkek. Rütbesiz asker. Kahraman, yiğit. Yetenekli. (halk dilinde) Koca. (tasavvuf) Ermiş, Allah'a yakınlık kurmuş k...

Gönül nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gönül vermek Sevgi, şefkat, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı. Gönül bulandırmak : Mide bulandırmak...

Gönül ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Gönül İçinde "gönül" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz : Bir insanın gön...
1 Yorum

Emek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Emek Bir işin yapılması için harcanılmış olan beden ya da kafa gücü. Uzun ve özenli çalışma. (toplum bilim, felsefe) İnsanın doğayı ...
1 Yorum

Emanet nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Güven duyulan bir kimse ya da yere, korunmak üzere geçici olarak bırakılmış eşya ya da insan. Bir kimseyle birine gönderilen şey. Eskiden...
1 Yorum

Elma ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Elma İlgili deyimler İçinde "elma" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Elma yanak : Kırmızı yanak. Elmanın yarısı ...

Güzel ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Güzel İçinde "güzel" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Güzel görünür, çirkin bürünür : İnsan güzel olan eşyasını, da...

Göz ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Gözler İçinde "göz" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Göz gördüğünü (ağız yediğini) ister : Kişi her zaman gördüğü,...

Göz ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "göz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Gözler Göz açamamak : Yoğun ve sıkı işleri yüzünden başka bir i...
6 Yorum