Gemi nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Eski yelkenli gemi Su üstünde yüzen, yük ve yolcu taşımaya yarayan yada savaş aracı olarak kullanılan büyük taşıt. Benzetme yoluyla uzay...

Gem nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Gem vurulmuş at Atı kontrol altında tutup hareketlerini yönetebilmek (döndürüp durdurulabilmek) için, ağzına takılan demir araç. Gem ...

Gelmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "gelmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Gel gelelim : (deyiminin anlamı) Fakat...

Görücü nedir? Görücü usulü ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Görücü Gören. (folk.) Evlenmeyi düşünen bir erkek için kız görmeye kız beğenmeye giden kimse, dünürcü.

Görmemiş ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "görmemiş" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Görmemiş görmüş, gülmeden (güle güle) ölmüş : (atasözünün anlamı) ...

Geçmiş ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları nedir?

Geçmek eylemini yapmış. Zaman bakımından gerilerde kalmış, eskilere, öncekilere katılmış. Gereğinden fazla olmuş, çürümeye yüz tutmuş. B...

Bumerang nedir nasıl geri döner?

Bumerang Bumerang, elle atılan, atıldığında hedefi bulmazsa veya başka bir yere çarpmazsa atan kimseye gelir gelen, ilk olarak Avustraly...

Görmek ile İlgili deyimler anlamları ne demektir?

Gör bak : Görürsün, göreceksin. ... meye görsün : Söz konusu eylemin doğuracağı sonuca kesinlik kazandırmak için kullanılır. Kafasına esme...

Geçmek ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Geçti Bor'un (Bolu'nun) pazarı sür eşeğini Niğde'ye : (deyiminin anlamı) Bu işin üzerinde durma zamanı geçti, fırsat kaçtı, art...

Deniz nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Deniz Yeryüzünün çoğunu örten engin su kitlesi ve bu suyun belirli bir parçası. Bu suların dalgalanması. Bugün balığa çıkma, deniz var...
2 Yorum

Gölge nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gölge Saydam olmayan bir cismin, üzerine ve çevresine düşen ışık ışınlarının yönüne ve şiddetine bağlı olarak bir başka cisim yada yüze...

Hıdrellez (hıdırellez) nevruz nedir ne demektir? Anlamı

Hıdrellez Nevruz (Hıdırellez) Kışın sonu sayılan 6 Mayıs günü başlayıp Kasım ayının 8'ine kadar süren altı aylık süre. Hıdırellez,...
1 Yorum

Elçiye zeval olmaz atasözünün anlamı ne demektir?

Birinden ötekine bir öneri ulaştıran kimse, öneri ne olursa olsun sorumlu tutulamaz, bu aracılığından dolayı cezalandırılamaz demektir. Onla...

Düş nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamı ne demektir?

Düş Rüya (psikoloji) Uyurken zihinde beliren olayların ve düşüncelerin hepsi, rüya. (mecazi) İmge, hayal.

Dört ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

4 Dört Sayısı Dördüncü İlgili deyimler ve anlamları İçinde "dört" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. (Kedi gibi) Dö...

Gök ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gök gökyüzü İçinde "gök" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Göğe merdiven dayamış : (deyiminin anlamı) Çok uzun boylu...

Göğüs nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı. ...

Dokuz ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

9 Dokuz İlgili deyimler ve anlamları İçinde "dokuz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Dokuz ayın çarşambası bir ar...

Çorba nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çorba Birçok çeşidi olan, kaşıkla ve sıcakken içilen sulu yemek. (mecazi) Karmakarışık, karman çorman şey. Çorba olmak. Çorbaya dönme...

Göbek ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "göbek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Göbek adı : (deyiminin anlamı) Yeni doğmuş çocuğun göbeğini keserken eb...

Çorap ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çorap örme İçinde "çorap" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Çorap kaçmak : Çorabın bir teli kopup örgüsü uzunlamasına...

Fol nedir? Fol yok yumurta yok ne demektir? Anlamı

Fol Fol, tavuğun folluğa (yumurtalığa) yumurtlaması veya yumurtlamaya teşvik edilmesi için konulan yumurta yada yumurta biçiminde beyaz ...
2 Yorum

Gizli nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gizli Gizlilik Mahrem, mestur eş anlamları. Görünmez, belli olmaz bir durumda olan. Başkalarına bildirilmeyen, başkalarından saklana...

Gidi nedir ne demektir? Anlamı

Gidi, söylenilen şeyi güçlendirmek amaçlı kullanılan bir ünlemdir. Seni gidi ... seni deyiminde "yaramaz, haylaz" anlamında kullan...

Gıy gıy nedir ne demektir? Anlamı

Gıy gıy, keman vb. çalgıların art arda, sürekli çıkardığı sesi kötülemek, beğenmediğini belirtmek için kullanılır. "Varsa yoksa o gıy g...

Gırtlak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gırtlak (anatomi) Soluk borusunun, boyun hizasında ve ön tarafta, hemen derinin altında bulunan üst kısmı, imik. (mecazi) Yeme içme....

Gırgır nedir? Gırgır geçmek ne demektir? Anlamları

Gırgır Usanç veren sürekli ve kaba ses. Gargar. Açık denizlerde genellikle su yüzüne yakın dolaşan balıkları çevirip avlamak için iki...

Gına nedir ? Gına gelmek (getirmek) ne demektir? Anlamları

Bıkma, usanma. Zenginlik, bolluk. Asıl gına kalp zenginliğidir, mal zenginliği değil. (Hadisi Şerif - Mesnevi) Gına gelmek : (deyimini...

Gık dememek nedir? Gıkı çıkmamak ne demektir? Anlamları

Gık dedirtmemek : Davranmasına fırsat vermemek, hiç karşı çıkamayacak biçimde baskı yapmak. Gık dememek : Hiç sesini çıkarmamak. Gıkı (bi...

Gıcık nedir? Gıcık olmak veya kapmak ne demektir?

Boğazda duyulup aksırmaya, öksürmeye yol açan yada yutkunma isteği veren kaşındı. (argo) Sözleriyle, davranışlarıyla karşısındakini kızdır...

Gençlik ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

İçinde "genç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Genç irisi : (deyiminin anlamı) Vakitsiz serpilip büyümüş, yaşına göre ç...

Muhabbet nedir? Muhabbet tellalı ne demektir? Anlamları

Sevgi. Dostça konuşma, yarenlik. Muhabbet beslemek. İlgili deyim atasözü ve anlamları İçinde "muhabbet" kelimesi geçen atas...

Eyvallah nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

"Teşekkür ederim", "Allah'a ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamında kullanılır. Mevlevilerin "a...

Evvel nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Önce, ilk önce, ilkin. İlgili deyimler İçinde "evvel" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Evvel Allah : "Önce All...

Etmek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "etmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Etmediğini bırakmamak : Elinden gelen he...

Etek ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Etek İlgili deyimler ve anlamları İçinde "etek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Etek dolusu (etek etek) : Pek ço...

Darı nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Darı (botanik) Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, birçok çeşidi olan bit...

Et nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sığır Eti İnsanlarda, hayvanlarda deriyle kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka. (Besin olmak bakımından) Kas. Kasaplarda satı...

Damga nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Made in Turkey Damgası (Türk Malı) Bir şeyin üzerine özel bir nişan koymaya yarayan ve kullanılan tekniğe elverişli bir maddeden uygun ...

Damar nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Damar (anatomi) Canlılarda kan yada özsu gibi besleyici sıvıların dolaşımını sağlayan kanal. Mermerde, başka taşlarda ve bunlara benz...

Dam nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Toprak damlı evler Hayvan damı Yapıları her türlü dış etkiden korumak amacıyla üzerlerine yapılan, çoğunlukla kiremit kaplı örtü, ç...

Eşek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Eşek Merkep eş anlamı. (zooloji) Tek parmaklıların atgiller familyasından, attan küçük, uzun kulaklı binek ve yük hayvanı. (mecazi)...
2 Yorum

Eski nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sabık, evvel olabilecek eş anlamları. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan. Geçmiş çağlardaki. Bir önceki yada öncek...
1 Yorum

Erken ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Vaktinden önce. Geç kalma, erken gel. Sabahın ilk saatleri. Erken kalkmak.

Ergen nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Akıl baliğ olmuş. Evlenecek çağa girmiş. Henüz evlenmemiş. (Hayvan için) Döl verebilecek çağa gelmiş. Ergen minderi : Eskiden evlerde...

Eren nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Evliya, veli eş anlamları. (tasavvuf) Tanrısal gizleri kavrama aşamasına varmış, Allah ile dolup onunla yakınlık kurmuş kimse, ermiş. &...

Er nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Er Asker Erkek. Rütbesiz asker. Kahraman, yiğit. Yetenekli. (halk dilinde) Koca. (tasavvuf) Ermiş, Allah'a yakınlık kurmuş k...

Gönül nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gönül vermek Sevgi, şefkat, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı. Gönül bulandırmak : Mide bulandırma...

Gönül ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Gönül İçinde "gönül" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz : Bir insanın gön...
1 Yorum

Emek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Emek Bir işin yapılması için harcanılmış olan beden yada kafa gücü. Uzun ve özenli çalışma. (toplum bilim, felsefe)  İnsanın doğayı d...
1 Yorum

Emanet nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Güven duyulan bir kimse yada yere, korunmak üzere geçici olarak bırakılmış eşya yada insan. Bir kimseyle birine gönderilen şey. Eskiden b...
1 Yorum

Elma ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Elma İlgili deyimler İçinde "elma" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Elma yanak : Kırmızı yanak. Elmanın yarısı o...

Güzel ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Güzel İçinde "güzel" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Güzel görünür, çirkin bürünür : İnsan güzel olan eşyasını, da...

Göz ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Gozler İçinde "göz" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Göz gördüğünü (ağız yediğini) ister : Kişi her zaman gördüğü, ...

Göz ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "göz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Gözler Göz açamamak : Yoğun ve sıkı işleri yüzünden başka bir işle il...
6 Yorum

Fiyat nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Fiyat Fiyat, alım yada satımda bir şeyin para birimiyle ölçülen değişim değeri, eder. Eş anlamı paha. İlgili kelimeler Fiyat kartel...
1 Yorum

Fiyaka nedir? Fiyaka satmak ne demektir? Anlamı

Fiyaka argoda, gösteriş, afi, caka, çalı demektir. Fiyakasından yanına yaklaşılmıyor. Fiyaka satmak : (deyiminin anlamı, argo) Gösteriş ...

Fitil nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yanan bomba fitili Yanan gaz lambası fitili Eskiden topları ve günümüzde herhangi bir patlayıcı maddeyi ateşlemek için kullanılan, ...

Filinta nedir? Filinta gibi ne demektir? Anlamı

Filinta mekanizmalı bir silah Filinta, kurşun atan, tüfekten daha kısa bir ateşli silah.  Alman filintasını çapraz omuzuna geçirdi. Na...

Fırsat nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Son fırsat Uygun zaman, elverişli durum, koşul. İlgili kelimeler Fırsat eşitliği : (toplum bilim) Bireylere toplumsal yaşamın her ...

Fetva nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Osmanlı Devletini Cihan Harbi'ne dahil eden Cihad-ı Ekber fetvası Fetva herhangi bir şeyin (hadisenin, konunun) dine (İslamiyet...

Diken nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Diken, Gül Dikeni Kimi bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve kimi hayvanların derisinde bulunan ucu sivri ve sert ç...
1 Yorum

Devletli (devletlü) nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Osmanlılarda paşa, vezir gibi devlet adamları için kullanılan bir hitap sözü. İçinde "devletli" sözcüğü geçen atasözleri ve açık...

Dede ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Dede Çocuğa göre babanın yada ananın babası, büyükbaba. Dedeler torunlarına çok düşkün oluyorlar. Büyükbabadan başlayarak geriye doğru...

Davet ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "davet" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Davetsiz gelen (giden) döşeksiz oturur : (atasözünün anlamı) Bir yere ...

Deve nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Deve Deve  (zooloji) Geviş getirenlerden, uzun boyunlu, susuzluğa dayanıklı ve yük taşımakta kullanılan, sırtında bir yada iki hörgücü ...

Demir ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Demir İlgili deyimler ve anlamları İçinde "demir" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Demir almak : Uzunca süre bulu...
3 Yorum

Çoban nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Çoban İnek, koyun, keçi, manda, sığır gibi küçük ve büyük baş hayvan sürülerini otlatan kimse. İlgili kelimeler ve anlamları Çoban ...

Düşmek nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Bir yerde duran bir şey, dayanağını yada dengesini yitirerek kendi ağırlığının etkisiyle yukarıdan aşağıya inivermek. İlgili deyimler ve ...

Düşman nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Düşman Birine karşı nefret duygusu besleyen, bir kimseye kötülük etmek isteyen kimse, hasım. Kendisiyle savaşılan devlet ve bu devleti...

Dostluk ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Dostluk İçinde "dostluk" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları. Dostluk başka, alışveriş başka : (atasözünün anlamı) İki...
9 Yorum

Dost nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Dost Dostluk Sevilen ve güvenilen kimse, yakın arkadaş, içten seven kimse. Ahbap eş anlamı. Kırk yıllık dostumdur. İyi geçinen, aralar...
23 Yorum