Gem nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ağzına gem vurulmuş bir at başı görüntüsü
Gem vurulmuş at
Atı kontrol altında tutup hareketlerini yönetebilmek (döndürüp durdurulabilmek) için, ağzına takılan demir araç.


İlgili birleşik fiiller


  • Gem almak: (At) Alışıp hizmete elverişli duruma gelmek.
  • Gem vurmak: Hayvanın ağzına gem takmak.
  • Gemi azıya almak: (At) Gemi azı dişleri arasına alıp etkisiz bırakarak binicisini dinlememek ve alabildiğine koşmak.


İlgili deyimler


İçinde "gem" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Gem almamak: (deyiminin anlamı) Söz dinlememek, buyruk altına girmemek, baskı altına alınamamak: Sel ederdi yüreğim akan suları, / Gönül atı gem almaz kırdı yuları (D. Erdem)
  • Gem vurmak: Birinin taşkınlığını önlemek: O sırada kapı zilinin çalması hırsına gem vurdu. (H. Yel)
  • Gemi azıya almak: Azgınlaşıp söz dinlemez olmak: Aklını yitirmiş çapulcular, kudurmuş ve gemi azıya almışlardı. (V. Karanfil)
  • Gemini kısmak: Bir kimsenin davranışlarını kontrol altına alıp istediğini yapmasına izin vermemek.


İlgili atasözü


İçinde "gem" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Gem almayan atın ölümü yakındır: (atasözünün anlamı) Dik başlılık eden hırçın kimse, bu davranışının cezasını ağır bir biçimde çeker: Petros, benim atalarım “Gem almayan atın ölümü yakındır.” der. Dik başlılık etme ve sözümü dinle. (İlgili cümle kaynağı: H. Erdem)
( 0 soru/yorum )