Gem nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 5.3.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Ağzına gem vurulmuş bir at başı görüntüsü
Gem vurulmuş at
Atı kontrol altında tutup hareketlerini yönetebilmek (döndürüp durdurulabilmek) için, ağzına takılan demir araç.


İlgili birleşik fiiller


  • Gem almak: (At) Alışıp hizmete elverişli duruma gelmek.
  • Gem vurmak: Hayvanın ağzına gem takmak.
  • Gemi azıya almak: Gemi azı dişleri arasına alıp etkisiz bırakarak binicisini dinlememek ve alabildiğine koşmak.


İlgili deyimler


İçinde "gem" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Gem almamak: (deyiminin anlamı) Söz dinlememek, buyruk altına girmemek, baskı altına alınamamak.
  • Gem vurmak: Birinin taşkınlığını önlemek.
  • Gemi azıya almak: Azgınlaşıp söz dinlemez olmak.
  • Gemini kısmak: Bir kimsenin davranışlarını kontrol altına alıp istediğini yapmasına izin vermemek.


İlgili atasözü


İçinde "gem" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Gem almayan atın ölümü yakındır: (atasözünün anlamı) Dik başlılık eden hırçın kimse, bu davranışının cezasını ağır bir biçimde çeker.
( 0 soru/yorum )