Söz ile ilgili deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 3.3.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 5
İçinde "söz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Bir şeyden söz açmak: Bir konu üzerine konuşmaya başlamak.
 • Söz ağzından dirhemle çıkmak: Çok az konuşmak.
 • Söz almak:
  1. Konuşmaya başlamak.
  2. (Bir şeyin) Yapılacağı vaadini almak.
 • Söz anlayan beri gelsin: Aranızda laftan anlayan yok.
 • Söz ayağa düşmek: Bir sorun, karışmaları gerekmeyen değeri düşük kimselerin ağzına düşmek.
 • Söz çıkmak: Ortalıkta bir haber dolaşmak.
 • Söz dinlemek: Öğüt tutmak.
 • Söz düşmek / düşmemek: Bir konuda düşüncesini açıklama hakkı doğmak / doğmamak.
 • Söz ehli: Tatlı dilli, lakırdısı çekilen, kendini tatlı tatlı dinleten kimse.
 • Söz eslemek: Söz dinlemek, başkasının buyruk ve dileklerini yerine getirmek.
 • (Bir şeyi) Söz etmek: O şey üzerine konuşmak, o şeyin dedikodusunu yapmak.
 • Söz geçirmek: Dediğini, buyruğunu yaptırmak.
 • Söz gelmek: Bir eleştiriye konu olmak, yerilmek.
 • Söz getirtmek: Hatalı davranışlarıyla kendisine ya da bir başkasına üzücü sözler söylenmesine yol açmak.
 • Söz götürmek: Hakkında şu ya da bu düşünce ileri sürülebilmek.
 • Söz götürmez: Doğruluğunda kuşku olmayan.
 • Söz işitmek: Azarlanmak.
 • Söz kaldırmamak: Kendisine dokunan söze dayanamayıp karşılık vermek.
 • Söz kesmek: (En çok evlenme işlerinde) Anlaşıp kesin karar vermek.
 • Söz konusu: Sözü edilen, şu anda üzerinde konuşulan şey.
 • Söz konusu olmak (etmek): Konuşulmak, konuşmak; söz edilmek, söz etmek.
 • Söz olmak: Dedikodu yapılmak ya da bir iş, hoş görülmediği ileri sürülerek konuşulmak.
 • Söz sahibi: Bir konuda bilgisi ya da yetkisi olan kimse.
 • Söz sahibi olmak: Konuşmaya yetkili olmak.
 • Söz tutmak: Öğüt dinlemek.
 • Söz uzamak: (Karşılıklı konuşma, söyleşi için) Uzun sürmek.
 • Söz vermek: (deyiminin anlamı) Bir işin yapılacağını kesinlikle bildirmek.
 • Söz yok!: Hakkında hiçbir şey söylenilemez.
 • Sözde kalmak: Yalnız sözü edilip gerçekleşmemek.
 • Sözü açılmak: Bir şey üzerinde konuşulurken o konuda söz söyleme olanağı bulunmak.
 • Sözü ağında bırakmak: Sözü tamamlamasına engel olmak.
 • Sözü bağlamak: Konuşmayı bir sonuca vardırmak.
 • Sözü çevirmek: Önceden söyleyeceği sözün anlamını sakıncalı bularak, başka türlü konuşmak.
 • Sözü geçmek:
  1. Söz geçirmek.
  2. Bir kimse ya da bir şey hakkında konuşulmak.
 • Sözü kesmek:
  1. Sözünü bitirmeden susmak.
  2. Konuşmayı önlemek.
 • Sözü mü olur?: Üzerinde konuşacak kadar önemi yok.
 • Sözü tartmak: Ölçülü konuşmak.
 • Sözü uzatmak: Gereğinden çok konuşmak.
 • Sözü yere düşmek: Sözü dinlenmemek.
 • Sözüm (söz) meclisten dışarı (yabana): Şimdi söyleyeceklerimden kimse alınmasın, sözlerimin bu topluluktakilerle ilgisi yoktur.
 • Sözüm ona: (halk dilinde) Önemsenmeyen, hafife alınan, küçümsenen şeyler için alay yollu olarak "güya, sanki, sözde" kelimeleri yerine kullanılır: Sözüm ona büyük işler başarmış. Sözüm ona eğleniyorlar.
 • Sözüm söz: Verilen sözde durulacağının önemle altını çizmek.
 • Sözünde durmak: Verdiği sözden dönmemek.
 • (Birinin) Sözünden çıkmamak: Birinin sözlerine göre, istekleri doğrultusunda davranmak.
 • (Birinin) Sözüne gelmek: Birinin söylediğini sonradan kabul etmek.
 • Sözünü balla kesmek: Karşısındakinin konuşmasını kesip arada bir şey hatırlatmak istenildiğinde, ondan özür dileyip kibarca izin istemek.
 • Sözünü bilmez: Bir sözü, nereye varacağını düşünmeden söyleyen, patavatsız.
 • Sözünü esirgememek: Düşündüğünü, karşısındakini kıracak bir söz olsa bile, söylemekten çekinmemek.
 • Sözünü geri almak:
  1. Üstüne aldığı bir işten vazgeçtiğini söylemek.
  2. Söylemiş olduğu dokundurucu bir sözde haksız olduğunu kabul ederek onun söylenmemiş sayılmasını istemek.
 • Sözünü sakınmamak: Söylemekten çekinmemek.
 • (Birinin) Sözünü tutmak: Öğüdünü uygulamak.
 • (Kendi) Sözünü tutmak: Verdiği sözü yerine getirmek.
 • Sözünün eri: Verdiği sözü ne olursa olsun tutan kimse.

Bakınız:
( 5 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 5


Anonim:
bu site istediğimi bulamadım yaaa =(((
30/9/13 20:35
Anonim:
Hic sevmedim
22/9/14 16:06
Anonim:
ne arayarak bu sayfaya geldinizde bulamadınız? hayret
27/5/15 04:31
Anonim:
ben begendim güzel olmuş
2/4/20 11:08
Anonim:
Aradığımı bulamadım kötü bir site ıyyyyyyyyyyy
25/3/21 12:31