Gıcık nedir? Gıcık olmak veya kapmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gıcık gıcık sırıtan bir yüz çizimi
Gıcık
  1. Boğazda duyulup aksırmaya, öksürmeye yol açan ya da yutkunma isteği veren kaşındı: Üstelik şu gıcıktan bir türlü kurtulamadım, sıcak sıcak çay boğazıma da iyi gelir belki. (O. Baydar)
  2. (argo) Sözleriyle, davranışlarıyla karşısındakini kızdıran, sıkan, öfkelendiren (kimse, şey): Ne gıcık herif!
  3. (müzik) Alaturka müzikte eskiden kullanılan, yaylı, iki telli, tekneli, kemençeden biraz büyük ve kemençe gibi çalınan bir çalgı.
  4. (zooloji) Beyaz renkli, dağlıç koyununa benzer vücutlu, kuyruğu son omurlara kadar yağ kitlesiyle kaplı olduğundan alt kısmı yuvarlakça görünen, kaba ve karışık yapağılı bir koyun türü.


  • Gıcık tutmak: Boğazı gıcıklanmak: Birdenbire gıcık tuttu, uzun uzun, horozlar gibi öte öte öksürmeğe başlayınca, kadın koştu. (İlgili cümle kaynağı: Ş. Kurdakul)
  • Gıcık vermek: Boğazı yakıp kaşındıracak gıcıklanmaya yol açmak: Bazı sabahlar baba çayını içemez, şeker gıcık verir ve öksürür. (P. Safa)


Gıcık ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "gıcık" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Gıcık kapmak (almak, olmak): (deyiminin anlamı, argo) Bir davranışa ya da bir kişiye sürekli sinirlenmek: Bakışlarından mi huylandı, genç diye mi kıskandı bilemiyorum; gıcık kaptı adamdan (M. Balel). Pişkin pişkin gülümseyen adama gıcık oldu. (D. Duman)
  • Gıcık vermek: Sinirlendirmek, birinin sinirlenip kızmasına yol açacak davranışlarda bulunmak: Bu adam da artık iyice gıcık verdi. (F. Develioğlu)
( 0 soru/yorum )