Er nedir ne demektir? Er ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Türk bayrağı önünde elinde tüfeğiyle nöbet tutan gözlüklü asker
Er
 1. Erkek: "Bir ere mi sevdalısın?" demektedir Nigar. (A. Efe)
 2. Rütbesiz asker: O, savaşta er, barışta çiftçi ve işçi olan halkımızı en iyi temsil eden "Mehmetçik"tir.
 3. Kahraman, yiğit: Saldırmış düşmana, basmış kılıcı / Vurdukça, saldıkça çoğalmış hıncı, Diz çökmüş önünde yaşlısı, genci / "Bu dağlar bir ere dar mıdır?" diye. (Köroğlum)
 4. Yetenekli, işini bilen kimse: Kendini aşmış bir düşünür, bir sanat eri, bir gönül adamıdır. (Ö. Temel)
 5. (halk dilinde) Koca: Bende varmak isterim / Babayiğit bir ere (S. Kahyaoğlu)
 6. (tasavvuf) Ermiş, Allah'a yakınlık kurmuş kişi: Şimdi git bir ere ulaş ki Hakk'a ulaşasın... (Fakrname) İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kemliğe iyilik er kişinin kârı.
 7. (zarf) Erken: Sabah erden anamın hazırladığı heybeyi sırtlayıp düştüm yollara. (Ö. Polat)
 8. (kimya) Erbiyum elementinin simgesi.


Er ile ilgili birleşik kelimeler


İçinde "er" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Er eğitim merkezi: (askeri terim) Acemi erlerin askerlikle ilgili ilk eğitimlerini yaptıkları yer.
 • Er geç: Erken veya geç, her ne vakit olsa: Er geç hakikatler suyun yüzüne çıkmalı. (S. Ayverdi)
 • Er kişi: Erkek: Er kişi kılıcıyla nikahlanır, gün gelir ölümle evlenirdi... (F. Er)


Er ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "er" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Er meydanı:
  1. Güreş alanı: Buna er meydanı derler bunda söz olmaz...
  2. Çetin iş, boy ölçüşme alanı: Burası cengâverlerin er meydanıydı. Kurşunları hiçe sayanların, şehadete susayanların meydanıydı... (C. Algan)
 • Ere varmak (gitmek): (deyiminin anlamı) (Kadın, kız için) Evlenmek: "Ere vardı da baba evini unuttu" demezle mi? Ayıp ayıp!.. (İlgili cümle kaynağı: A. Elmas)
 • Ere vermek: Kızı evlendirmek: Bu kızcağız suçsuzdur. Sevmediği ere verdiler. Er de er çıkmadı. (M. F. Kotan)


Er ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "er" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Er ekmeği (lokması) er kursağında kalmaz: (atasözünün anlamı) Mert ve erdemli bir kimse, iyilik ve yardım gördüğü kişinin yardımına karşı kendisi de bir iyilik ve yardım yapmak için fırsat gözetir.
 • Er ekmeği meydan ekmeği: Kadın, kocasının kazancını gönül ferahlığıyla yer.
 • Er kocar, gönül kocamaz: Kişi güçten düşse de, gönlü genç kalır.
 • Er olan ekmeğini taştan çıkarır: Azimli bir kimse, en güç koşullarda bile para kazanıp geçimini sağlamanın yolunu bulur.
 • Er oyunu üçe kadar: Bir kimse ilk iki denemede başarılamayan bir işi üçüncü kez dener, o zamanda başarı sağlanamazsa o işten vazgeçmek gerekir.
 • Erim er olsun da yerim çalı dibi olsun: Kadının kocasının fakir olması önemli değildir, yeter ki aile sorumluluklarını yerine getirsin.
 • Erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını: Davranışlarını içinde bulunduğun koşullara uydur.
( 0 soru/yorum )