Gizli nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir el ile gizlenmiş gizlilik yazısı

 1. Görünmez, belli olmaz bir durumda olan.
 2. Başkalarına bildirilmeyen, başkalarından saklanan, mahrem, mestur.
 3. Niteliği anlaşılmayan, bilinemeyen.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Gizli görüntü: (sinema) Sinema ham filmlerinin üretilmesi sırasında, üretilen filmin markasını, cinsini ve kurguda büyük kolaylık sağlayacak olan kenar numaralarını içeren bilgilerin filmin kenarına önceden basılması; film banyo edilirken bu bilgilerin de ortaya çıkması durumu.
 • Gizli mürekkep: Bıraktığı görünmez iz, ısıtılarak ya da kimyasal bir işlemle ortaya çıkarılan mürekkep türü.
 • Gizli oda: Eski saray ve yapılarda yalnız sahibinin bildiği gizli kapılı oda.
 • Gizli oy: Oy verenlerin içeriğini gizledikleri yazılı oy ve bu biçimde oy verme yöntemi.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "gizli" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Gizli din taşımak: Din ya da inanç konusunda göründüğü gibi olmamak: Pek de belli edemiyorum; zaten hiçbir şey belli edemiyorum, gizli din taşır gibiyim. (Ş. Gürbüz)
 • Gizli kapaklı: Uygun bir davranış ya da doğru bir şey olmadığı için başkalarından saklanılan: Sevdiği kadın arkasından gizli kapaklı işler çevirmekteydi.
 • Gizli tutmak: Başkalarına duyurmamak: Kaleyi ve idareyi ele geçirip saltanatını ilan edene kadar babasının ölümünü gizli tuttu ve defnedilmesini geciktirdi. (Y. Bedirhan)
 • Gizliden gizliye: Gizli olarak, gizlice, el altından: Düşmanla gizliden gizliye buluşup pazarlık yapıyorlarmış. (E. A. Ergat)
 • Gizlisi kapaklısı olmamak: Başkalarından gizlenecek hiçbir şeyi olmamak: Halbuki sen açık sözlü, gizlisi kapaklısı olmayan bir kızdın evlenmezden önce... (O. Özdeş)
( 0 soru/yorum )