Dam nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Yayınlanma: 4.3.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Birbirine yakın ve birbiri üstünde toprak damlı evler topluluğu
Toprak damlı evler
 1. Yapıları her türlü dış etkiden korumak amacıyla üzerlerine yapılan, çoğunlukla kiremit kaplı örtü, çatı: Damdan düşer gibi.
 2. Üzeri toprak kaplı ev, küçük yapı, ev: Şakir Ağa, damından, çiftesini, velensesini almış getirmişti. (örnek cümle)
 3. Hayvan bakılan yer, ahır: Öküzün damını alçacık yapın.
 4. Dansta kavalyeye eş olan bayan: Damsız girilmez.
 5. Çeşitli çağlarda soylu kadınların ve şövalyelerin eşlerine verilen bir unvan.


Hayvan damındaki inekler
Hayvan damı
 • Dam aktarmak: Damın kiremitlerini elden geçirip kırıklarını değiştirmek.
 • Dam altı: Yağmur ve güneş gibi etkilere karşı korunmuş yapı.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "dam" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Dam altına girmek: Açıkta kalmamak, oturacak bir evi olmak.
 • Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı: Yersiz ve saçma sözleri hafifsemek için kullanılır.
 • Dam yandı içindeki fare de yandı: Bu büyük bir kayıp ama varlığının yol açtığı rahatsızlıklar da sona erdi.
 • Damdan çardağa atlamak: Herhangi bir mantık bağı kurmadan konudan konuya geçmek, tutarsızlık göstermek.
 • Damdan düşer gibi (Damdan düşmek): Birdenbire ve yersiz olarak söylenen sözler için kullanılır.


İlgili atasözü ve anlamları


İçinde "dam" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Damdan düşen, damdan düşenin halini bilir: İyi bir durumdayken kötü bir duruma düşmüş olan kimse, başına böyle bir şey gelenin derdini iyi anlar.
( 0 soru/yorum )