Görmek ile ilgili deyimler anlamları

Yayınlanma: 5.3.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0

İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Gör bak: Görürsün, göreceksin: Gör bak neler olacak!
 • (Bir şeyi yapmaya) Görsün: Söz konusu eylemin doğuracağı sonuca kesinlik kazandırmak için kullanılır: Kafasına esmeye görsün.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "görmek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Gör beni göreyim seni: Sen benim çıkarlarımı gözet ki, bende senin çıkarlarını gözeteyim.
 • Göreceği gelmek: Görmek isteği duymak, özlemek.
 • Göreyim seni:
  1. (Tehdit yollu) Sen bunu yaparsan karşılığını da görürsün.
  2. Kendini göster bakayım, senden başarı bekliyorum.
 • Görmediğine dönmek: (Hasta için) Hiç çekmemiş gibi, esen, sağlıklı bir duruma gelmek, yeniden sağlığına kavuşmak.
 • Görmüş geçirmiş: Eskiden iyi günler yaşamış ya da yaşam deneyimli (kişi).
 • Görüp göreceği rahmet bu: (deyiminin anlamı) Göreceği iyiliğin hepsi bu kadar, göreceği tek iyilik bu olacak, başkası yok.
 • Görüp gözetmek: Korumak, gereksinimlerini karşılayıp yardımda bulunmak, mukayyet olmak.
 • Göründü Sivas'ın bağları: Umutla beklenilen bir olayın gerçekleştiği belli oldu.
 • (Biriyle) Görülecek hesabı olmak: (Biriyle) Bir sorunu, anlaşmazlığı, uyuşmazlığı olmak, aralarında, hesaplaşmalarını gerektiren bir sorun olmak: Vurma, dedi. Seninle görülecek hesabım yok benim. (A. İlhan)


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "görünen" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Görünen dağın (köyün) uzağı olmaz: Kendini gösteren bir durum, çok geçmeden bir sonuca varır.
 • Görünen köy kılavuz istemez: (atasözünün anlamı) Açıkça belli gerçekler karşısında duraksamak yersizdir.
( 0 soru/yorum )