Emanet nedir ne demektir? Emanet ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Güven duyulan bir kimse ya da yere, korunmak üzere geçici olarak bırakılmış eşya ya da insan: Çocuklar sana emanet. (örnek cümle)
 2. Bir kimseyle birine gönderilen şey: Ankara'dan getirdiğim emanetinizi ne zaman alırsınız?
 3. Eskiden bazı devlet dairelerine verilen ad: Şehremaneti, rüsumat emaneti vb.
 4. Eşyanın emanet olarak bırakıldığı yer: Valizimi emanete bıraktım ve koşarak bir tramvaya bindim.
 5. (din) Ruh: Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. (Ahzab Suresinden)
 6. Eğreti: Giydim üstüme, olmadı; emanet gibi durdu.


 • Emanet bırakmak (vermek): Bir eşyayı ya da parayı, koruma işini yapan bir yere bırakmak.


Emanet ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "emanet" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Emanet ata binen tez inerEğreti ata binen...
 • Emanet eşeğin yuları gevşek olur: (atasözünün anlamı) Bir kimseye emanet edilen şey o kimsece iyi korunmadığı için sahibi onu çabucak geri alır.
 • Emanet hayvanın kuskunu yokuşta kopar: Eğreti olarak alınan bir şey, en gerekli olduğu zaman sahibince geri alınır.
 • Emanete hıyanet olmaz (edilmez): Emanet olarak bize bırakılan şeyi iyi korumamak, kendi yararımıza kullanıp yıpratmak doğruluk kurallarına aykırıdır.
( 0 soru/yorum )