Fetva nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Osmanlı Devletini Cihan Harbi'ne
dahil eden Cihad-ı Ekber fetvası
  1. Fetva herhangi bir şeyin (hadisenin, konunun) dine (İslamiyet'e) uygun olup olmadığını bildiren aydınlatıcı cevap.
  2. İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge.
  3. (tarih) Yetkili din bilginlerinin, sorunlar üzerine verdikleri yasa niteliğinde yargı.


  • Fetva emini: (tarih) Şeyhülislam kapısında, istenen fetvaları hazırlamak ve şeriat mahkemelerince verilmiş bildirileri incelemekle yükümlü uzman görevli.
  • Fetva vermek (çıkarmak): (Yetkili din bilginleri) Bir sorunu İslam dini açısından değerlendirmek ve yargıda bulunmak.
  • Fetvayı anlatışa göre verirler: (atasözünün anlamı) Bir konuda verilecek yargı, o konunun anlatılmasına sunuluş biçimine bağlıdır.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.