Eren nedir ne demektir? Eren ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (tasavvuf) Tanrısal gizleri kavrama aşamasına varmış, Allah ile dolup onunla yakınlık kurmuş kimse, ermiş. Evliya, veli eş anlamları.
  2. "Erenler!" biçiminde eskiden dervişler arasında seslenme sözü olarak kullanılırdı.


  • Erenler demi: Bektaşi toplantıları ve törenleri.


Eren ile ilgili atasözleri


  • Erenlerin ardı önü birdir: (atasözünün anlamı) İyi insanların art niyetleri yoktur.
  • Erenleri sağı solu belli olmaz: Ermiş insanlar olayları kavrama kabiliyetleri farklı olduğundan diğer insanlar gibi davranmazlar.
( 0 soru/yorum )