Göbek ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?


İçinde "göbek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
 • Göbek adı: (deyiminin anlamı) Yeni doğmuş çocuğun göbeğini keserken ebenin koyduğu geçici ilk isim.
 • Göbek atmak:
  1. Oynarken karnını yukarıya doğru müziğe uygun olarak çalkalamak.
  2. Aşırı sevinmek.
 • Göbek bağlamak (salıvermek):
  1. Göbeklenmek, karnı yağlanıp şişmanlamak.
  2. (Marul, kıvırcık salata vb. şeyler için) Ortası olgunlaşmak.
 • Göbek çalkalamak (çalkamak): Göbeğini bir aşağı bir yukarı yada sağa sola çevirerek oynamak.
 • Göbek havası:
  1. Göbek atmak için çalınan müzik.
  2. Pek eğlenceli, insanı oynatacak dereceye gelmiş durum.
 • Göbeği biriyle bağlı (beraber kesilmiş): Sözü edilen biriyle her zaman birlikte olan, her işini o kimseyle birlikte gören kimse.
 • Göbeği çatlamak: Başarmak için çok uğraşmak, bir çok güçlükleri yenme zorunda kalmak.
 • Göbeği düşmek: Göbek fıtığı olmak.
 • Göbeği sokakta kesilmiş: Evde durmayıp hep sokaklarda gezip duran.
 • Göbeğini kesmek: (Bir kimsenin) Yaşantısını ayrıntılarıyla bilmek. Bir işi nihayetlendirmek, o işte sonuca veya sona ulaşmak.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.