Damga nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Made in Turkey damgası ve mührü
Made in Turkey Damgası (Türk Malı)
  1. Bir şeyin üzerine özel bir nişan koymaya yarayan ve kullanılan tekniğe elverişli bir maddeden uygun biçimde yapılmış araç: Damgayı bastı. İmzaladı. Ve uzattı: -Buyurun sayın binbaşım dedi; size ve muhterem kardeşinize iyi yolculuklar temenni ederiz! (E. M. Karakurt)
  2. Bu araçla yapılan nişan: Soğuk damga.
  3. (mecazi) Bir kimsenin herkesçe bilinen lekesi: Bu adam taşıdığı damgayı hiçbir vakit silemeyecek.
  4. Yörük ve Türkmenlerin bağlı oldukları aşiretleri gösteren işaret, simge.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "damga" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • (Bir kimseye) Damga vurmak: Kötü bir yargı vermek: Kendi sorumluluğumuzu görmektense Aşkı sorumlu tutmak ve ona damga vurmak daha kolay geliyor değil mi? (H. Aydoğan)
  • (Bir kimse) Damga yemek: Hakkında kötü bir yargı verilmiş olmak: Doğrusu böyle bir damga yemek istemem. (örnek cümle)
  • (Bir şey, bir şeyin) Damgasını taşımak: (Bir şey) Bir şeyin özelliğini taşımak: Bu yapı Osmanlı damgasını taşıyor.
  • (Birine) ... damgasını vurmak: (Bir kimse için) Kötü yargıya varmak: Tüm bunlar onlara –özellikle de İhsan'a– şüpheli damgasını vurmak için yeter de artardı bile. (K. Turan)
  • (Bir kimse bir şeye kendi) Damgasını vurmak: Kendisiyle ilgili bulunduğunu ya da kendi yapıtı olduğunu belli edecek nitelikler vermek: Sinan, Süleymaniye'ye damgasını vurmuştur.
  • Damgalı eşek: Herkesin ancak olumsuz bir yanı ya da yanlarıyla tanıdığı kişi: ... artık görür görmez başlarını çevirecekler. Böyle damgalı eşek gibi yaşamak, yaşamak sayılır mı? (A. İlhan)
( 0 soru/yorum )