Kura nedir? Kura çekmek ne demektir? Anlamı

Kura çekme Ad çekme. İki, üç veya daha çok aday arasında bir hak veya ödül dağıtma, bir sıralama veya ayırma yapılacağı zaman her bi...

Kur nedir ne demektir? Anlamı

Döviz kurları Yabancı ülke paralarının ulusal para cinsinden değeri. Döviz kuru ise bir ulusal paranın başka bir ulusal paraya göre d...

Kupür nedir ne demektir? Anlamı

2003 yılına ait bir gazete kupürü Gazete, dergi vb.den kesilmiş yazı parçası, kesik. Eskiden fotokopi, tarayıcı, bilgisayar olanağı o...

Kupon nedir ne demektir? Anlamı

İndirim kuponu Gazete ve dergilerin düzenledikleri kampanyalarda verilecek hediye karşılığı olarak biriktirilmesi gereken basılı kağı...

Kupa nedir ne demektir? Anlamı

Altın futbol kupası Birinciye spor ödülü olarak verilen süslü ve genellikle altın madeninden yapılmış vazo. 1986–87 sezonunda Türkiye...

Kunzit nedir? Kunzit taşı

Kunzit kristali Adını Amerikalı mücevher uzmanı G. F. Kunz'dan alan, doğal alüminyum ve lityum silikat (spodümen) ailesinin mücevh...

Kunduz nedir ne demektir? Anlamı

Kunduz Kunduz, kemirgenlerden, bir metre uzunluğunda, su kıyılarında yaşayan, ağaç dallarından ev gibi kat kat güzel yuvalar ve su set...

Kundura nedir? Kunduracı ne demektir? Anlamı

Kaba işlenmiş, bağı olmayan, konçsuz ayakkabı. Ayağında kundura, yar gelir dura dura. (türkü) Ayakkabı. Ayakkabı öz Türkçe bir kelime,...

Kundak nedir ne demektir? Anlamı

Bebek kundağı Bebeği soğuktan korumak, debelenmesini önlemek, gövdesinin ve kemiklerinin düzgün gelişmesini sağlamak için bebeğe sıkı...

Kumul nedir ne demektir? Anlamı

Kumullar (kum tepeleri) Kumul (yerbilim) rüzgar tarafından uçurulup bir yerde toplanarak yığılan kum yükseltileri ve tepeleridir. Kum...

Kumtaşı nedir ne demektir? Anlamı

Deniz suyu tarafından kıyıda yuvarlatılmış kum taşı Kumtaşı, kum tanelerinin doğal bir çimento maddesi yardımıyla yapışması sonucu ol...

Kumsal nedir ne demektir? Anlamı

Kumsal Kumluk yer, kumla örtülü deniz, göl ya da akarsu kıyısı. Ancak bu kadar muhteşem bir doğa hayal edebilirdi insan: tabanı görül...

Kumru nedir? Kumrular gibi ne demektir? Anlamı

Çifte kumrular Güvercinlerden, güvercini andıran, ondan az küçük, boz renkli çiftler halinde yaşayan bir kuş türü. Kumrular eşlerine b...

Kumral nedir ne demektir? Kumral ne renktir? Anlamı

Küllü kumral saç rengi Genellikle saç için (bazen de sakal ve bıyık için) kullanılan koyu sarı ya da açık kestane renginde olan demek ...

Kumpanya nedir ne demektir? Anlamı

Hisseli harikalar kumpanyası Eskiden, daha çok yabancıların oluşturduğu ticaret ortaklığı. İngiliz sömürgeciliğinin Orta Doğu'dak...

Kumbara nedir ne demektir? Anlamı

Kumbara, içine biriktirmek amacıyla bozuk para ya da kağıt para atılan bir deliği olan, metal, porselen, plastik vb.den yapılmış küçük kilit...

Kumaş nedir?

Çeşitli renklerde desenli kumaşlar Doğal ya da yapma ipliklerin, belli bir düzenle yan yana, dikey ve yatay olarak birleştirilmesiyle ...

Kumanya nedir ne demektir? Anlamı

Asker kumanyası Yolculukta yenmek üzere hazırlanan yiyecekler, azık. Savaş durumundaki askerler için hazırlanmış uzun süre dayanabil...

Kumandan nedir ne demektir? Anlamı

Kumandan Atatürk Komutan. Bir asker topluluğunun en üst rütbeli emir veren subayı. Büyük kumandanlık keskin, kesin ve doğru gözlem i...

Kumanda nedir ne demektir? Anlamı

Üniversal kumanda birçok televizyona uyum sağlayabilir Komuta etmek, hareket eden şeyleri uzaktan yönetmek. Televizyon gibi genelli...

Kum banyosu nedir ne demektir? Anlamı

Kum banyosu Vücudun ağrıyan kısımlarını, doğrudan doğruya deri üzerinde etki sağlayacak ve terletecek biçimde, güneş ışınlarıyla kızm...

Kum döküm nedir ne demektir? Anlamı

Kum döküm Kum döküm, (teknik) kalıp olarak, katılık ve yapışma, ısıya dayanıklılık ve geçirgenlik niteliklerine sahip kumların kulla...

Kum saati nedir ne demektir? Anlamı

Kum saati, dar bir boğazla birbirine bağlanmış armut şekilli iki cam tüpten oluşan ve üstteki kapta bulunan kumun aşağıya akması yoluyla her...

Kum nedir ne demektir? Anlamı

Kum Doğal etkenlerle kaya ya da mineral parçalarının, en çok ya da silisli kütlelerin parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak ve sert...

Kum torbası nedir ne demektir? Anlamı

Kum torbası (spor) İçine kum doldurulup boks antrenmanlarında yumruk atmak için kullanılan torba. (askeri terim) Genellikle çadır ...

Kum fırtınası nedir ne demektir? Anlamı ve özellikleri

Gündüzü geceye dönüştüren bir kum fırtınası Kum fırtınası, çöllerde, rüzgarın kum ve tozları yerinden kaldırarak yoğun bir bulut görü...

Kumlama nedir? Kumlamak ne demektir? Anlamı

Kumlama Metalürjide, metal yüzeyleri, basınç altında ince kum püskürterek zımparalama benzeri temizleme işlemi. Kumlama, metal yüzeyl...

Kulvar nedir ne demektir? Anlamı

Yüzme havuzu kulvarı Atletizmde, 800 m yarışlarına kadar ya da bazı yarışların ilk turlarında atletlerin içinden koştukları, beyaz çi...

Küt nedir ne demektir? Anlamı

Sivri ve uzun olmayıp kısa ve kalınca olan. Bu geniş, küt parmaklı, boğum boğum, hiçbir işin terbiyesini almamış eller. (İlgili cümle kayna...