Kundura nedir? Kunduracı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kaba işlenmiş, bağı olmayan, konçsuz ayakkabı. Ayağında kundura, yar gelir dura dura. (türkü)
  2. Ayakkabı. Ayakkabı öz Türkçe bir kelime, ayağın içine konulduğu kap anlamına gelir. Kundura ise Anadolu Rumcasından gelme bir kelime olup Anadolu Rumcasına göre söyleniş şekli kontura, kuntura şeklindedir. (A. S. Odabaşı)


  • Kunduracı: Kundura alıp satan ya da yapıp satan kimse, ayakkabıcı.
( 0 soru/yorum )