Güverte nedir ne demektir? Anlamı

Eski gemi güvertesi Güverte (denizcilik) gemide ambar ve kamaraların üstü. Gemideki gezilebilecek açık alan. Güverte çalımı : (de...
2 soru/yorum

Gütmek nedir ne demektir? Anlamı

Hayvanları önüne katıp otlatarak sürmek. Koyun gütmek. (kelime ile ilgili cümle) (mecazi) Bir düşüncenin, bir duygunun ya da bir ilkenin ...

Gürz nedir ne demektir? Anlamı

Gürz Eskiden savaşlarda yakından düşmanın zırhını parçalayıp ağır darbeler indirmek için kullanılan sopa ucundaki zincire veya direk s...

Günübirlik nedir ne demektir? Anlamı

Gezi, ziyaret vb. gibi içinde gidip dönmenin olduğu işlerde gece kalmayıp en çok akşama dek süren, bir gün için, bir günlüğüne. Süleyman do...

Günlük nedir ne demektir? Anlamı

Günlük O günkü. Günlük süt. Üzerinden ... gün geçmiş ya da geçecek. Yirmi günlük bebek. Günü gününe tutulan anı. Bir genç kızın gün...

Güneşlik nedir ne demektir? Anlamı

Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer şey. Pencerelerin dışında makaralı güneşlikler vardı. Güneş ışınlarını alan (yer). Çard...

Günbegün nedir ne demektir? Anlamı

Günden güne, günler geçtikçe, gittikçe demektir. Günbegün yaşanan o hatırayı, unutup bir yana atmak olmaz ki (şarkı). Günbegün padişahın has...

Gülücük nedir ne demektir? Anlamı

Sevimli bir bebek gülücüğü Gülümseme, daha çok çocuk ve bebek gülümsemesi demektir. Küçük bebek, söylenenleri henüz anlayamıyorsa da, ...

Gül suyu nedir ne demektir? Anlamı

Gül suyu Taze gül yapraklarının suda kaynatılıp buharının imbikten geçirilmesiyle elde edilen, kimi tatlılara katılan ya da ferahlatıc...

Gülle nedir ne demektir? Anlamı

Gülle (eski top mermisi) (askeri terim) Eskiden som taş ya da demirden küre biçiminde yapılan, şimdiyse çelikten silindir biçiminde ...

Güldeste nedir ne demektir? Anlamı

Kırmızı gül demeti Gül demeti. Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, antoloji. Ha...

Gülbezek nedir ne demektir? Anlamı

Gülbezek İslam ve gotik yapılarında çember biçiminde düzenlenmiş, gülü andıran süsleme, gülçe. Üsluplaştırılmış gül biçiminde bezeme ...

Gülabdan nedir ne demektir? Anlamı

Gülabdan Gülabdan, gül suyu serpmek için kullanılan, dibi geniş, ağzı dar, boynu uzun armut biçiminde küçük gül suyu kabıdır. Farsça b...

Güğüm nedir ne demektir? Anlamı

Güğüm Genellikle soba üzerinde su ısıtmak için kullanılan boyun kısmı uzun ve dar, yandan kulplu, kapaklı ve genellikle bakırdan yapıl...

Güdü nedir ne demektir? Anlamı

Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, uyarıcı, saik. Öğrenme güdüsü y...

Güderi nedir ne demektir? Anlamı

Güderi bez Genellikle koyun derisinden en iyisi geyik derisinden yapılan, çok yumuşak, çok esnek, hafif, sarımtırak renkli, mat ve gö...

Gübre nedir ne demektir? Anlamı

Doğal hayvan gübresi Gübre, verimini artırmak için toprağa karıştırılan her türlü kimyasal, çürümüş organik madde ya da bu amaçla hazı...

Gurk nedir ne demektir? Anlamı

Kuluçka. Erkek hindi. Gurk gurk etmek : (Tavuk) Kuluçkaya yatmak isterken ya da yavrularını çağırırken gurk gurk diye ses çıkarmak. ...

Gureba nedir ne demektir? Anlamı

Garip kelimesinin çoğulu, garipler. Çünkü selefi salihin bize, "duaya lisan değil, yürek hayat verir" demişti. Bu yüzden gureba d...

Gulet nedir ne demektir? Gulet Tekne

Gulet tekne Gulet, denizde seyir amacıyla ahşaptan üretilmiş el yapımı iki direkli ve yan yelkenli tekne türüdür. Geçmişte balıkçılıkt...

Guguk nedir ne demektir? Guguk Kuşu

Guguk Kuşu (zooloji) Gugukgillerden, başka kuşların yuvasına yumurtalarını bırakarak, yavrularına bakma işini onlara gördüren böcekç...

Grogren nedir ne demektir? Anlamı

Grogren şeritten yapılmış bir kurdele Yaka, kemer vb. giysi bölümlerinin dik durmasını sağlayan ya da böyle bölümlere biçim vermeye e...

Greyder nedir ne demektir? Anlamı

Greyder Greyder (teknik) genellikle yol yapımında kullanılan, başlıca görevleri toprağı kazıyarak yeri düzlemek, toprak yığınını sürü...

Grev nedir ne demektir? Anlamı

Grev Grev (Paris'te eskiden işsizlerin toplandığı Place de la Greve adından) işçilerin, ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltmek, ...

Gren nedir? Grenli ne demektir? Anlamı

Grenli Boya Sinema ve fotoğrafçılıkta, duyarlı tabakaların jelatini içine gömülmüş ve görüntüyü meydana getiren kristal görünümlü güm...