Gureba nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Garip kelimesinin çoğulu, garipler.
    Çünkü selefi salihin bize, "duaya lisan değil, yürek hayat verir" demişti. Bu yüzden gureba duasını, evliya duası gibi önemserlerdi (Y. Kaplan).
  2. Memleketinden uzakta yaşayan, yoksullar, kimsesizler.
    Ramazan, gureba gönlünü hoş tutma mevsimidir (A. Açıkgöz).
  3. (tarih) Osmanlı ordusunda altı kapıkulu süvari bölüğünden ikisinin adı.
    Uzak diyarlardan gelip, savaşlarda yararlık gösterenler ile devşirme oğlanlarının eğitim görenlerinden oluşan gureba bölüklerinin başlıca görevi sancak-ı şerifi ve padişah sancaklarını muhafaza etmekti (İlgili cümle kaynağı: F. Emecen).
( 0 soru/yorum )