Gübre nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hayvan gübresini eliyle karıştıran adam
Doğal hayvan gübresi
Gübre, verimini artırmak için toprağa karıştırılan her türlü kimyasal, çürümüş organik madde ya da bu amaçla hazırlanan hayvan dışkısı.


  • Gübre gazı: Bitkisel ve hayvansal artıklarla çeşitli çöplerin kapalı bir yerde mayalanmasıyla oluşan ve enerjiye dönüştürülebilen yüksek oranlı metan içeren gaz.
  • Gübre şerbeti: Suya yüzde 0,2 - 1 azot, yüzde 2 - 3,5 potas ve yüzde 0,1 - 0,5 fosforik asit katılarak hazırlanan, özellikle gübreyi mayalanıp yanmasını kolaylaştırıp amonyağın açığa çıkmasını önleyerek fakirleşmesine engel olan bir karışım.
( 0 soru/yorum )