Güdü nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, uyarıcı, saik. Öğrenme güdüsü yani merak, bireyi öğrenme amacıyla harekete geçiren ve onun öğrenmeye dönük isteğini, dikkatini ve çabasını yönlendiren güçtür.
  2. Bir etkinlik veya işin gizli sebebi.
  3. (felsefe) Dürtüde olduğu gibi kaynağı duygulanımdan değil, akıldan kaynaklanan neden. Saik, motivasyon olabilecek eş anlamları. Sevgi bir dürtü, ödev bir güdüdür (TDK).
  4. (toplum bilim) Bireyleri bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten dürtü.


  • Güdü incelemesi: Bir malın ya da belli bir markanın satın alınmasını ya da salık verilmesini belirleyen psikolojik etkenlerin incelenmesi.
( 0 soru/yorum )