Güdü nedir ne demektir? Anlamı


  1. Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, uyarıcı, saik.
    Öğrenme güdüsü yani merak, bireyi öğrenme amacıyla harekete geçiren ve onun öğrenmeye dönük isteğini, dikkatini ve çabasını yönlendiren güçtür.
  2. Bir etkinlik veya işin gizli sebebi.
  3. (felsefe) Dürtüde olduğu gibi kaynağı duygulanımdan değil, akıldan kaynaklanan neden. Saik, motivasyon olabilecek eş anlamları.
  4. Sevgi bir dürtü, ödev bir güdüdür (TDK).
  5. (toplum bilim) Bireyleri bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten dürtü.

Güdü incelemesi: Bir malın yada belli bir markanın satın alınmasını yada salık verilmesini belirleyen psikolojik etkenlerin incelenmesi.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.