Günlük nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde asma kilidi ve anahtarları olan yeşil günlük defteri
Günlük
  1. O günkü.
    Günlük süt.
  2. Üzerinden ... gün geçmiş ya da geçecek.
    Yirmi günlük bebek.
  3. Günü gününe tutulan anı.
    Bir genç kızın günlüğü.
  4. (edebiyat) bir yazarın duygularını, düşüncelerini, gözlemlerini, izlenimlerini, başından geçen olayları, okuduğu kitaplarla ilgili düşüncelerini vb. şeyleri günü gününe yazarak ve üstüne tarih koyarak oluşturduğu yazı türü, günce.
( 0 soru/yorum )