Paleozooloji nedir ne demektir? Anlamı

Paleozooloji, geçmiş jeolojik devirlerde yaşamış, nesli tüketmiş ve fosilleşmiş olan hayvanları ve hayvan kalıntılarını inceleyen bilim dalı...

Palan nedir ne demektir? Anlamı

Palan Palan, genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan kaşsız, enli ve yumuşak bir çeşit eyer. At, eşek, katır gibi binek ve y...
1 Yorum

Öğrenmek nedir? Hanyayı Konyayı öğrenmek ne demektir? Anlamı

Bilgi ya da bilgiler bütünü edinmek, bellemek. Yetenek kazanmak, bir alışkanlık edinmek. Haber almak, bilinmeyen bir şey hakkında bilgi s...

Meşe Palamudu nedir?

Meşe Palamudu ve Yaprağı Palamut, meşe ağaçlarının yenmeyen meyvesine verilen ad. Palamut meşesi : 10 - 15 m boyunda, kışın yap...
1 Yorum

Paça nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Katlanmış kot pantolon paçası Pantolon, don ya da şalvar gibi giyeceklerde ayağın çıktığı en altta bulunan açık bölümü. Düz, duble...

Öğrenim nedir? Öğrenim görmek ne demektir? Anlamı

Öğrenim (sınıfta ders dinleyen öğrenciler) Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde e...

Palamut Balığı nedir?

Palamut Balığı Palamut, uskumrugillerden, boyu 30 - 35 cm arasında, eti esmer ve kabaca olan pulsuz bir balık. Palamut büyüklüğüne ...

Radyal nedir? Radyal lastik ne demektir? Anlamı

Radyal desen Yayılan ışınlar şeklinde; merkezden çevreye doğru düzenlenmiş. Radyal, yarı çap ile ilgili, yarıçapı olan.

Pabuç nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Pabuç Ayakkabı. Koncu olmayan ayakkabı. Bir sütunun, bir dikmenin taban bölümü. Masa, sandalye vb. mobilyaların ayaklarına takı...
1 Yorum

Öğrenci nedir ne demektir? Anlamı

İlk okul öğrencisi Herhangi bir eğitim ve öğretim kurumuna bir şeyler öğrenmek için giden ya da özel olarak ders gören kimse, tale...

Paleografi nedir ne demektir? Anlamı

Paleografi, tarihsel el yazılarını inceleyen bilimdir. Bu bilim tarih boyunca kullanılan alfabeleri çözerek bu alfabelerle yazılan belgeleri...

Radyolink nedir ne demektir? Anlamı

Radyolink Radyolink, elektromanyetik dalgaların birbirini gören antenlerle telefon, radyo, televizyon gibi bağlantıların kurulmasın...

Ökse nedir ne demektir? Anlamı

Ökse otunun saplarından ya da çoban püskülü kabuklarından çıkarılan macunumsu yapışkan bir madde. Kuş tutmakta kullanılan, bu maddeyle bul...

Pala nedir ne demektir? Anlamı

Pala Uç kısmından kabzasına doğru daralan, geniş, kalın, kılıçtan kısa, büyük ve ağır bıçak. Kürek gibi bazı araçların yassı bölü...

Palabıyık nedir ne demektir? Anlamı

Pala bıyık Palabıyık, bıyığı gür ve uzun olup yanaklarına doğru palayı andırır biçimde kıvrılıp aşağı uzanan kimse ve bu tür bıyık...

Paleoekoloji nedir ne demektir? Anlamı

Paleoekoloji, eski çağlarda yaşamış fosil canlıların (bitki ve hayvan) birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıd...

Radyoizotop nedir ne demektir? Anlamı

İzotop ve Radyoizotop Radyoizotop, bir elementin, radyoaktif bozunmaya uğrayan, yani çekirdeğinden bir ya da birden çok alfa, beta...
2 Yorum

Öd nedir? Ödü patlamak ne demektir? Anlamı

Öd (safra) sıvısı Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için bağırsağa salgıladığı sarımsı yeşil renkli, acımsı bir salgısı, safra. ...

Paleocoğrafya nedir ne demektir? Anlamı

Paleocoğrafya, yeryüzünün eski jeolojik zamanlardaki coğrafyasını inceleyen bilimdir. Bu bilimin ilgi alanına giren konular, kıtaların oluşu...

Rabıta nedir ne demektir? Anlamı

Rabıta Bağlantı, ilgi. Bağlayan şey. Birbirini tutma, tutarlık. (tasavvuf) Özetle Rabıta "Rabt" olmak, yakınlaşmak, ...

Ökçe nedir ne demektir? Anlamı

Ökçe Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü. Yüksek ökçeli ayakkabı. Topuk. Topuğun arka bölümü. Ökçe darlığı : At...

Paleobotanik nedir ne demektir? Anlamı

Paleobotanik, eski çağlarda yaşamış fosil bitkileri inceleyen bilim. Paleo Yunanca eski demektir.  Paleobotanik çalışmaları, evrimcileri, ge...

Paleobiyoloji nedir ne demektir? Anlamı

Paleobiyoloji, fosil organizmaların yaşam tarzını inceleyen bilim dalı. Eski çağlarda yaşamış bitki ve hayvan türlerinin biyolojilerini, y...

Paket nedir ne demektir? Anlamı

Hediye paketi Elde taşınacak büyüklükte, kağıda vb.ye sarılı şey. Abdurrahman'ın elinde hacdan getirdiği küçük bir paket vardı...

Paldım nedir? Paldımı aşmak ne demektir? Anlamı

Paldım Hayvanın, semer ya da eyerinin ileri kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış. Binek ...

Nakit nedir ne demektir? Anlamı

200 TL Türk Lirası Para 2 Deste Nakit Para, akçe demektir. Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit. Nakit büt...

Palazlanmak nedir ne demektir? Anlamı

Gelişmek, iri duruma gelmek, büyümek. Uyuz bir şeydi ilk getirdiğimde, şimdi palazlandı. Varlığı artmak, zenginleşmek. Bir zamanlar yoksul...

Paha nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Paha, pahalılık Fiyat, eder, değer, karşılık. İlgili deyimler ve anlamları İçinde paha kelimesi geçen deyimler ve açıklamala...

Palavra nedir? Palavra sıkmak ne demektir? Anlamı

İnanılması güç, yüksekten atarak söylenen abartmalı uydurma söz. Böyle palavraları çok duyduk biz! Bir savaş gemisinde topların bulunduğu ...

Oftalmoskop nedir ne işe yarar?

Mini oftalmoskop Dijital oftalmoskop Oftalmoskop, göz doktorlarının gözün içini muayene etmek için kullandıkları gözün içi...

Odabaşı nedir ne demektir? Anlamı

Hanlarda ya da büyük kuruluşlarda hizmetçilerin başı olan kimse. Kapıdan girilince sol tarafta büyükçe bir oda, hanı yöneten odabaşı denen ...

Palas pandıras nedir ne demektir? Anlamı

Gereği gibi derlenip toparlanmaya vakit bulamadan, çarçabuk, birdenbire anlamlarında kullanılır. Gecenin bir vakti palas pandıras yola çıkmı...

Ofset nedir ne demektir? Anlamı

Ofset Ofset, kalıbın her dönüşte önce su merdanesiyle nemlendiği, bu işlem sırasında sudan etkilenmeyen yani basılacak yerlerin mür...

Od nedir ne demektir? Anlamı

Od pek çok Türk dilinde ateş demektir. Odun da bu kökten gelir. Bir od düşmüş dağlar gibi yanarım, Mazul olmuş beyler gibi dönerim... Eski...

Padişah nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Padişah - Fatih Sultan Mehmet Osmanlı idaresinde devlet başkanına verilen unvan, hakan. Hükümdar, sultan eş anlamları. İçinde &q...

Öğretmen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bayan öğretmen öğrencisine yazmayı öğretirken Resmi ya da özel bir eğitim kurumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin bir...

Öğretim nedir ne demektir? Kısaca anlamı ve tanımı

Öğretim Kişinin genel ya da belli bir alanda bilgi ve beceriler kazanması amacıyla yapılan, planlı ve programlı bilgi verme etkinl...

Paçavra nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Eskimiş bez ya da kumaş parçası, çaput. Değersiz ve iğrenç şey. (Argo) Bulaşık, sırnaşık, arsız kişi. Paçavra gibi : (deyiminin anla...

Palanga nedir ne demektir? Anlamı

Palanga sistemi Palanga, iki ya da daha çok makara ve bu makaralardan geçirilmiş bir ipten oluşan ve ağır cisimleri yavaş ancak küç...

Palet nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Boya paleti Ressamların, boyaları üzerine dizerek fırçayla karıştırdıkları, elde tutularak kullanılan levha. Ayaklara takılan ve ...