Paleozooloji nedir ne demektir? Anlamı

Paleozooloji, geçmiş jeolojik devirlerde yaşamış, nesli tüketmiş ve fosilleşmiş olan hayvanları ve hayvan kalıntılarını inceleyen bilim dalı...

Palan nedir ne demektir? Anlamı

Palan Palan, genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan kaşsız, enli ve yumuşak bir çeşit eyer. At, eşek, katır gibi binek ve yük ...
1 soru/yorum

Meşe palamudu nedir?

Meşe palamudu Palamut, meşe ağaçlarının yenmeyen meyvesine verilen ad. Palamut meşesi : 10 - 15 m boyunda, kışın yaprağını döken, ...
1 soru/yorum

Öğrenim nedir ne demektir? Anlamı

Öğrenim Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi ve becerilerin elde edilmesi amacıyla planlı ve düzenli şekilde yapılan ...

Palamut Balığı nedir?

Palamut Balığı Palamut, uskumrugillerden, boyu 30 - 35 cm arasında, eti esmer ve kabaca olan pulsuz bir balık. Palamut büyüklüğüne gör...

Öğrenci nedir ne demektir? Anlamı

İlk okul öğrencisi Herhangi bir eğitim ve öğretim kurumuna bir şeyler öğrenmek için giden ya da özel olarak ders gören kimse, talebe ...

Paleografi nedir ne demektir? Anlamı

Paleografi, tarihsel el yazılarını inceleyen bilimdir. Bu bilim tarih boyunca kullanılan alfabeleri çözerek bu alfabelerle yazılan belgeleri...

Radyolink nedir ne demektir? Anlamı

Radyolink Radyolink, elektromanyetik dalgaların birbirini gören antenlerle telefon, radyo, televizyon gibi bağlantıların kurulmasını s...

Ökse nedir ne demektir? Anlamı

Ökse otunun saplarından ya da çoban püskülü kabuklarından çıkarılan macunumsu yapışkan bir madde. Kuş tutmakta kullanılan, bu maddeyle bul...

Pala nedir ne demektir? Anlamı

Pala Uç kısmından kabzasına doğru daralan, geniş, kalın, kılıçtan kısa, büyük ve ağır bıçak. Kürek gibi bazı araçların yassı bölümü....

Palabıyık nedir ne demektir? Anlamı

Pala bıyık Palabıyık, bıyığı gür ve uzun olup yanaklarına doğru palayı andırır biçimde kıvrılıp aşağı uzanan kimse ve bu tür bıyık mo...

Radyoizotop nedir ne demektir? Anlamı

İzotop ve radyoizotop Radyoizotop, bir elementin, radyoaktif bozunmaya uğrayan, yani çekirdeğinden bir ya da birden çok alfa, beta pa...
2 soru/yorum

Ökçe nedir ne demektir? Anlamı

Ökçe Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü: Yüksek ökçeli ayakkabı. Topuk. Topuğun arka bölümü. Ökçe darlığı : Atlar...

Paket nedir ne demektir? Anlamı

Hediye paketi Elde taşınacak büyüklükte, kağıda vb.ye sarılı şey: Abdurrahman'ın elinde hacdan getirdiği küçük bir paket vardı. ...

Nakit nedir ne demektir? Anlamı

Nakit para Para, akçe: Vakit, nakittir: zaman para gibi değerlidir, boşa geçirilmemesi gerekir. (A. Püsküllüoğlu) Kullanılması hemen...

Palazlanmak nedir ne demektir? Anlamı

Gelişmek, iri duruma gelmek, büyümek: Uyuz bir şeydi ilk getirdiğimde, şimdi palazlandı. Varlığı artmak, zenginleşmek: Bir zamanlar yoksul...

Oftalmoskop nedir ne işe yarar?

Mini oftalmoskop Dijital oftalmoskop Oftalmoskop, göz doktorlarının gözün içini muayene etmek için kullandıkları gözün içini ayd...

Odabaşı nedir ne demektir? Anlamı

Hanlarda ya da büyük kuruluşlarda hizmetçilerin başı olan kimse: Kapıdan girilince sol tarafta büyükçe bir oda, hanı yöneten odabaşı denen ...

Ofset nedir ne demektir? Anlamı

Ofset Ofset, kalıbın her dönüşte önce su merdanesiyle nemlendiği, bu işlem sırasında sudan etkilenmeyen yani basılacak yerlerin mürekk...

Od nedir ne demektir? Anlamı

Od pek çok Türk dilinde ateş demektir (odun da bu kökten gelir): Bir od düşmüş dağlar gibi yanarım / Mazul olmuş beyler gibi dönerim... Es...

Palanga nedir ne demektir? Anlamı

Palanga sistemi Palanga, iki ya da daha çok makara ve bu makaralardan geçirilmiş bir ipten oluşan ve ağır cisimleri yavaş ancak küçük ...