Öğretmen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bayan öğretmen gözetiminde öğrenci tahtaya Ayşe topu at yazıyor
Bayan öğretmen öğrencisine yazmayı öğretirken
  1. Resmi ya da özel bir eğitim kurumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin bir meslek, bir ilim dalı, bir sanat ya da teknikle ilgili bilgileri öğrenmelerine kılavuzluk etmek ve yön vermekle görevlendirilmiş kimse. Muallim, muallime, hoca eş anlamları. Ragıp Hocam hem hizmet hayatında hem de bir öğretmen olarak o kadar örnek bir şahsiyetti ki, her hareketini ve her tavrını taklit etmeye, ağzından çıkan her cümleyi ölçüp, tartıp kendi hayatlarımıza tatbik etmeye çalışırdık. (İlgili cümle kaynağı: H. Ertuğrul)
  2. Bilgi, görgü ve yaşantısıyla belli dal ve alanlarda başkalarının yetişme ve gelişmesine yardım eden kimse.
( 0 soru/yorum )