Paket nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzeri kalp şeklinde kapanan kartondan hediye paketi
Hediye paketi
  1. Elde taşınacak büyüklükte, kağıda vb.ye sarılı şey: Abdurrahman'ın elinde hacdan getirdiği küçük bir paket vardı.
  2. Kimi şeylerin birlikte kağıda sarılmış ya da kutuya yerleştirilmiş durumu: Hediye paketi
  3. Kağıda sarılarak veya bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş, belli bir miktarda olan (yiyecek, ilaç vb.): 1 paket makarna
  4. Genellikle resmi makamlar ya da taraflarca tartışılmak, incelenmek üzere belirli konularda hazırlanmış birden çok maddeden oluşan bütün: Öneri paketi, bir kısmı yasal düzenleme veya değişiklik gerektiren, ama bir kısmı da idari düzenlemelerle hayata geçirilebilecek değişiklikler içermektedir.


  • Paket yapmak: (Bir ya da birkaç şeyi) Kağıda sarmak, kutuya koyup bağlamak, paketlemek.
( 0 soru/yorum )