Öğretim nedir ne demektir? Kısaca anlamı ve tanımı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tahtaya öğretim yazmış bir öğretmen
Öğretim
  1. Kişinin genel ya da belli bir alanda bilgi ve beceriler kazanması amacıyla yapılan, planlı ve programlı bilgi verme etkinliklerinin tümü, tedris, tedrisat, talim: Öğretimin düzenli kaynağı okuldur (R. Köseoğlu).
  2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.
( 0 soru/yorum )