Öğretim nedir ne demektir? Kısaca anlamı ve tanımı


Tahtaya öğretim yazmış bir öğretmen
Öğretim
  1. Kişinin genel ya da belli bir alanda bilgi ve beceriler kazanması amacıyla yapılan, planlı ve programlı bilgi verme etkinliklerinin tümü, tedris, tedrisat, talim. Öğretimin düzenli kaynağı okuldur (İlgili cümle kaynağı: R. Köseoğlu).
  2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.