Radyoizotop nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 2
Karbon elementinin izotopları
İzotop ve radyoizotop
  1. Radyoizotop, bir elementin, radyoaktif bozunmaya uğrayan, yani çekirdeğinden bir ya da birden çok alfa, beta parçacıkları ve gama ışınları salan kararsız atomlarına verilen ad, radyoaktif izotop. Uygulamada daha çok yapay olarak hazırlanan radyoizotoplar, biyolojik araştırmalarda ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır.
  2. Bir elementin farklı nötron sayılarına sahip her bir türüne izotop denilir. Bu izotoplardan kendiliğinden radyoaktif ışıma yaparak enerji açığa çıkaran (radyasyon yayan) izotopa ise radyoizotop adı verilir.
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
Nötronu protondan nasıl ayırıp alıyorlar ve başka atomlara nötron bombardımanı yapıyorlar ?
10/7/17 21:38
Anonim:
Nötron u Protondan Ayirmiyorlar Protonu Nötron dan Ayırıyorlar Bunu Negatif (-) Yüklü Elektron u Atoma yaklaştırarak Yapıyorlar Çünkü Negatif Yükler Pozitif Yükleri Çeker bu sayede Ayrılmış Olurlar By.Murat Demirkıran
28/6/20 02:57