Rabıta nedir ne demektir? Anlamı


Rabıta
  1. Bağlantı, ilgi.
  2. Bağlayan şey.
  3. Birbirini tutma, tutarlık.
  4. (tasavvuf) Özetle Rabıta "Rabt" olmak, yakınlaşmak, kaynaşmak, bütünleşmek demektir. Tek başına bir menzil alamayacağını anlayan müridin her an uyanıklık içinde şeyhiyle olan gönül bağını koparmayıp onun yardımı ve himmeti ile menzile varmasına rabıta denir. (Kamil Özgür)
  5. Tarikatlarda müridin (şeyhe bağlanmış kişinin) şeyhi yardımı ve aracılığıyla kalbini Allah'a bağlaması.
  6. Birbirine geçmeli (bağlantılı) tahtadan bir döşeme türü, lambri.
Rabıtalı tahta, lambri
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.