paçavra:

Paçavra nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eskimiş ve atılacak duruma gelmiş bez ya da kumaş parçası, çaput. Havada bir yağlı paçavra yanarak yanlarına düştü. Paçavra denize düştüğü halde hala yanıyordu. Bu Rum ateşinden hazırlanmış bir ihtardı. (İlgili cümle kaynağı: A. Z. Kaput)
  2. Değersiz ve düşük seviyeli şey ya da kimse. Türk milleti, iradesinin paçavra olmadığını göstermiş, onunla alay edenleri paçavra gibi yere sermiştir. (N. Gülmez)
  3. (argo) Bulaşık, sırnaşık, arsız kişi.


  • Paçavra gibi: (deyiminin anlamı) Değersiz kimse ya da şeyleri nitelerken kullanılır.
  • Paçavraya çevirmek (çıkarmak): İler tutar yerini bırakmamak.