Paçavra nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eskimiş ve atılacak duruma gelmiş bez ya da kumaş parçası, çaput: Havada bir yağlı paçavra yanarak yanlarına düştü. Paçavra denize düştüğü halde hala yanıyordu. Bu Rum ateşinden hazırlanmış bir ihtardı. (İlgili cümle kaynağı: A. Z. Kaput)
  2. Değersiz ve düşük seviyeli şey ya da kimse: Türk milleti, iradesinin paçavra olmadığını göstermiş, onunla alay edenleri paçavra gibi yere sermiştir. (N. Gülmez)
  3. (argo) Bulaşık, sırnaşık, arsız kişi.


  • Paçavra gibi: (deyiminin anlamı) Değersiz kimse ya da şeyleri nitelerken kullanılır.
  • Paçavraya çevirmek (çıkarmak): İler tutar yerini bırakmamak.
( 0 soru/yorum )