Gelin ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Gelin İlgili deyimler ve anlamları İçinde "gelin" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Gelin güvey olmak : Nasıl ...

Doğru ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İlgili deyimler ve anlamları İçinde "doğru" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Doğrucu Davut: Doğruluğu ilke edinmiş,...
1 Yorum

Gelin nedir ne demektir? Anlamı

Gelin Evlenmek üzere hazırlanıp süslenmiş kız ya da yeni evlenmiş kadın. Bir kimsenin oğlunun karısı. Böyle biri yakın akrabalar ara...

Felek nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Felek Gökyüzü, sema. Dünya, alem. Talih, yazgı gibi şeyleri belirlediğine inanılan doğaüstü güç. Asker mızıkasında at kuyruğu biçi...

Değirmen nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Rüzgar gücüyle çalışan yel değirmeni Eskiden su veya rüzgar gücüyle günümüzde elektrik gücüyle çalışan, içinde buğday vb. tanelerin ...
1 Yorum

Deli nedir ne demektir? İlgili kelimeler ve anlamları

Deli Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan. Aklını her zaman yerinde ve gereği gibi kullanamayan. (mecazi) Davranışları...

Doğmak nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Süresini doldurarak ana karnından çıkmak, dünyaya gelmek. (Güneş, ay, yıldız) Ufuktan çıkmak. Ay doğuyor geceleri. Ortaya çıkmak. Yeni bi...
1 Yorum

Dizgin nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Dizginlenmiş At Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç olan gemin uçlarına bağlanarak binek ya da koşum hayvanı yönetmeye yar...

Diz nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Uylukla baldırın birleştiği oynaklı bölge ve bunun özellikle ön yanı. Oturulduğunda uyluğun üst yanı. İlgili deyimler ve anlamları ...

Çok ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Çok şükür : Allah (c.c.)'ya şükürler olsun. Çok yaşa : Biri hapşırdığında uzun ömür dileğinde bulunurken ya da bir şey çok beğenildiği...

Diş ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Diş İçinde "diş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Diş bilemek : (deyiminin anlamı) Öç almak için elverişli durum...

Dirhem nedir? Kendini dirhem dirhem satmak ne demektir? Anlamı

Çeşitli dirhem ağırlık ölçüleri Eski bir ağırlık ölçüsü; okkanın dört yüzde biri olup 31 desigrama eşittir. Yüz dirhemi ne ediyor? (A...

Dip ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "dip" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları: Dip doruk : Dipten tepeye kadar, baştan aşağı, bütün bütüne. ...

Deli ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Deli İçinde "deli" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: Deli arlanmaz, soyu (sahibi) arlanır : (atasözünün anlamı) ...

Deli ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Deli İçinde "deli" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Deli bayrağı açmak : Aşık olmak. Deli divane olmak : (deyimi...

Din ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "din" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Dinden imandan çıkmak : (deyiminin anlamı) Ne yaptığını, ne söylediğini ...
1 Yorum

Dilsiz nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Söz söyleme yeteneği olmayan, konuşamayan (kimse). (mecazi) Ses çıkarmayan, sessiz, az konuşan. Sağır ve dilsiz. Dilsizin dili...

Çürük nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Çürük elma Çürümüş olan, bozulmuş, niteliğini yitirmiş olan. Çürük elma. Sağlam ve dayanıklı olmayan. Çürük yapı. Sağlam bir temele...

Çul nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Çul Kıldan yapılmış kaba dokuma. Kıldan ya da yünden yapılmış hayvan örtüsü. (mecazi) Giyecek, giyim.

El (yabancı) ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "el" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: El ağzına bakan, karısını tez boşar : (atasözünün anlamı) Kişi özel yaşa...

El (yabancı) ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "el" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: El adamı : Yabancı kimse. El alem (Elalem) : (deyiminin anlamı) Herkes, ...

El ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

El İçinde "el" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: El el ile, değirmen yel ile : Yalnız yaşanmaz, herkesin diğerler...
1 Yorum

El ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "el" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: El açmak : Dilenmek. → Kağıt açmak. El almak : Tarikatlar döneminde,...
9 Yorum

Çöp nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kibrit çöpü Küçük, saman inceliğinde herhangi bir sap, dal ya da tahta parçası. Kibrit çöpü. Artık, yararsız, pis ya da zararlı oldu...

Çömlek nedir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Fırınlanmış çömlekler Süzülmüş çamurdan yapılıp fırınlanan (pişirilen) küçük boy sırlı kap. Toprak kap. Kil ya da başka silikatlard...

Çocuk ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Çok tatlı bir kız çocuğu Çocuk ile ilgili deyimler İçinde "çocuk" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Çocuk oyunc...

Düğün nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Düğün töreni Evlenme ya da sünnet dolayısıyla yapılan, gelenekselleşmiş evreleri bulunan törenler, eğlentiler dizisi. Düğün hamamı ...

Çivi nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Çivi İki şeyi birbirine tutturmak ya da sabitleştirmek için çakılan, ucu sivri, genellikle başlı, maden ya da ağaç çubuk. Kalkan bal...

Çirkef nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Pis ve bulanık su. (mecazi) İğrenç ve bulaşkan kimse ya da şey. Sen bu çirkef işe hiç karışma. İlgili atasözü deyimler ve anlamları...
1 Yorum

Çilingir nedir? Çilingir sofrası ne demektir? Anlamı

Çilingir Kilit, anahtar gibi ufak tefek demircilik işleri yapan usta, anahtarcı. Çilingir sofrası : (deyiminin anlamı) Argoda üzer...

Çingene nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Çingene Hindistan'dan çıktıkları sanılan, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe yaşayan esmer ve güzel insanlardan oluşan bir toplul...

Çile nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İplik çilesi (tasavvuf) Dervişlerin küçük bir odaya kapanarak, az yiyip az içerek, az uyuyarak, sürekli ibadetle benliklerini öldürm...

Çiftçi nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Çiftçi Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse. Rençber eş anlamı. İlgili atasözleri ve anlamları İçinde "çiftçi" sözcü...

Çift nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Romantik çift Bir şeyden iki tane olma durumu. Bir çift ayakkabı. Bir erkekle bir dişiden oluşan iki eş. Karı koca. Mutlu çift. To...

Çiçek ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Güzel bir beyaz çiçek Plumeria İçinde "çiçek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Çiçek gibi : (deyiminin anlamı) ...

Çıt nedir? Çıt çıkarmamak ne demektir? Anlamı

Küçük ve ince bir şeyin kırılırken çıkardığı hafif ve süreksiz ses. Çıt diye kırıldı. (askeri terim) Makineli tüfekte, namlu boşluk ayarı...

Çıra nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Çıra Ateş yakmak için kullanılan, çam gibi reçineli ağaçların çabuk yanmaya elverişli yağlı bölümü. Sobayı çırayla tutuşturmak. Gaz ...

Çıkmaz nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Çıkmaz sokak Sonu kapalı olup hiçbir yere ulaşmayan, çıkış vermeyen. Ona göre, Kemal Paşa'nın açtığı yol, çıkmaz bir yolmuş. Çı...

Çıkmadık candan umut kesilmez atasözünün anlamı nedir?

Ölmek üzere bulunan hastanın bile iyileşeceğinden son anına değin umut kesilmez. Elden gitti sandığımız bir şeyle ilgimiz büsbütün kesilme...

Çeyiz nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Çeyiz Gelinin baba evinden götürdüğü, gelinin yeni evinde kullanması için hazırlanmış eşya. Altı yüz koyun çeyiz getirmişti kocasına....

Çerçi nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Köy köy dolaşarak ufak tefek şeyler satan ayak tuhafiyecisi. (Kimi bölgelerde) Tuhafiyeci. Tuhafiye, çorap, mendil, eldiven gibi giyim ile...

Çene nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çene kemiği Omurgalılarda kemik ya da kıkırdakla desteklenen, dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan eklemli bir organi...
3 Yorum

Çevir kazı yanmasın deyiminin anlamı ne demektir?

Çevir kazı yanmasın (halk dilinde) Söylediği şeyi sonradan değiştirmeye kalkışanlara, sözünü çevirmeye, duruma uydurmaya kalkışanlara alay ...

Çimdik nedir? Çimdiklemek ne demektir? Anlamları

Birisinin etini iki parmak ucu arasında kıstırarak sıkma, çimdiklemek işi. Başparmakla işaret parmağının ucu arasına alınan miktar, çitmik...

Mum nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Mum Bir fitilin üzerine erişim balmumu, içyağı ya da parafin dökülüp uzunca silindir biçiminde dondurulan ışık aracı. Mum yakmak. (f...

Misafir nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Misafir Konuk. Bir yere veya birinin evine ziyaret etmek veya kısa bir süre kalmak için gelen kimse. Gözün saydam tabakasında herha...
1 Yorum

Nur nedir ne demektir? Anlamı

Tasviri nur ışığı Kutsal ışık, aydınlık, ışık, parıltı. Işık, aydınlık, ziya, parlaklık; şan, şeref; eşyayı ortaya çıkaran ve onun g...

Nutuk nedir? Nutuk atmak (çekmek) ne demektir? Anlamları

(edebiyat) → Söylev. Mürşitlerin tarikata girenlere yol göstermek için söyledikleri, yazdıkları şiir. Bir etki oluşturmak için yapılan k...

Numara nedir? Numara yapmak ne demektir? Anlamı

Numaralar, Renkli Sayılar Benzer şeyleri ayırt edebilmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı, no. Bizim evin numarası...

Niyet nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, kurma, maksat. Niyetçi de çekilen ya da kimi şekerlerden çıkan fal kağıdı. (din) Bir ibadetin ...

Nişan nedir ne demektir? Anlamı

Nişan yüzükleri İşaret, iz, belirti, alamet. Evlenme sözünün kesinlik kazanması için nikahtan önce yapılan özel tören, yüzük takma t...

Nisan nedir? İlgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Yılın, otuz gün süren dördüncü ayı (Süryanice'den). İçinde "nisan" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları: Nisan...
1 Yorum

Nikah nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Nikah töreni Evlenmek üzere bir araya gelmiş kadınla erkeğin isteği üzerine, nikah memurunun iki şahit önünde onları evlendirdiğini s...

Nesnel nedir ne demektir? Anlamı

Nesneyle ilgili, nesneye değin. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif (felsefe) Bireyin kişisel ...

Namus nedir ne demektir? Anlamı

Riayet edilmesi zorunlu cinsel ve ahlaki kurallar. Kutsal sayılan değerler. Vatan namustur. Bu kural ve değerlere duyulan güçlü bağ...

Müslüman nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Müslüman bir genç Müslüman kısaca Kutsal Davet İslam'ı kabul etmiş kişidir. "Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve ...

Mürüvvet nedir? Mürüvvetini görmek ne demektir? Anlamı

Bir ailede çocukların evliliği, iyi bir makama geçmeleri, büyük adam olmaları vb. olaylardan büyüklerin duyduğu mutluluk, sevinç. Allah mür...

Mutlak nedir ne demektir? Anlamı

Mutlak değer matematikte cebirsel bir sayının, işareti göz önüne alınmaksızın değeridir Hiçbir koşula bağlı olmayan, her türlü dene...

Nere ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Nere ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "nere" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Nerede akşam orada sabah : (dey...

Metelik nedir? Meteliğe kurşun atmak ne demektir? Anlamı

Meteliğe kurşun atmak Eskiden on para değerinde olan sikke. (mecazi) Çok az para, değersiz, değeri az. Babası bir metelik yollamadı...

Mesele nedir? Mesele çıkarmak ne demektir?

Sorun, problem. Güç iş. İstanbul da yaşamak bir meseledir. Mesele yok : Herhangi bir güçlük yok. Mesele çıkarmak : (deyiminin anlamı...

Merhamet nedir ne demektir? Anlamı

Merhamet etmeyene merhamet edilmez Hadisi Şerif Acıma duygusu. Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dol...

Merdiven nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Merdiven Merdiven, yukarıya çıkmak ya da yüksek bir yerden inmek için yapılan basamaklı yol, ayakçak. İlgili kelimeler ve anlamlar...

Masraf nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Harcanan para, gider. Bir şeyin yapımında kullanılan öteberi, gereç. İlgili deyimler İçinde "masraf" kelimesi geçen deyim...