Gelin nedir ne demektir? Anlamı

Gelin Evlenmek üzere hazırlanıp süslenmiş kız ya da yeni evlenmiş kadın. Bir kimsenin oğlunun karısı. Böyle biri yakın akrabalar ara...

Deli nedir ne demektir? Anlamı

Deli Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan. Aklını her zaman yerinde ve gereği gibi kullanamayan. (mecazi) Davranışları...

El ile ilgili deyimler ve anlamları

İçinde "el" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: El açmak : Dilenmek. → Kağıt açmak. El almak : Tarikatlar döneminde,...
6 soru/yorum

Nur nedir ne demektir? Anlamı

Tasviri nur ışığı Kutsal ışık, aydınlık, ışık, parıltı. Işık, aydınlık, ziya, parlaklık; şan, şeref; eşyayı ortaya çıkaran ve onun g...

Nişan nedir ne demektir? Anlamı

Nişan yüzükleri İşaret, iz, belirti, alamet. Evlenme sözünün kesinlik kazanması için nikahtan önce yapılan özel tören, yüzük takma t...

Nesnel nedir ne demektir? Anlamı

Nesneyle ilgili, nesneye değin. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif (felsefe) Bireyin kişisel ...

Namus nedir ne demektir? Anlamı

Riayet edilmesi zorunlu cinsel ve ahlaki kurallar. Kutsal sayılan değerler: Vatan namustur. Bu kural ve değerlere duyulan güçlü bağ...

Mutlak nedir ne demektir? Anlamı

Mutlak değer matematikte cebirsel bir sayının, işareti göz önüne alınmaksızın değeridir Hiçbir koşula bağlı olmayan, her türlü deneti...

Merhamet nedir ne demektir? Anlamı

Merhamet etmeyene merhamet edilmez (Hadisi Şerif) Acıma duygusu. Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dol...