Mutlak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mutlak değer
Mutlak değer matematikte cebirsel bir sayının, işareti göz önüne alınmaksızın değeridir
 1. Hiçbir koşula bağlı olmayan, her türlü denetimin dışında kalan, kendi başına var olan, sınır tanımayan.
 2. İçinde yabancı bir öge bulunmayan, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış olan.
 3. (felsefe) Koşulsuz, hiçbir şeye bağlı olmaksızın var olan, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği.
 4. Kesin olarak, mutlaka.


Mutlak ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Mutlak ağırlık: (kimya) Bir cismin vakumdaki ağırlığı.
 • Mutlak artık değer: (iktisat) (Marksist kuramda) Üretim koşullarını değiştirmek yoluyla emeğin verimliliğini artırarak yani iş süresinin uzatılmasıyla elde edilen artık değer.
 • Mutlak basınç: (fizik) Bir ucu atmosfere açık manometre de ölçülen basıncın değeri.
 • Mutlak bilgi: (felsefe) Metafiziğe ve idealizme göre tüm bilgiyi kapsayan ve artık başkaca hiçbir bilgiyi gerektirmeyen son ve kesin bilgi.
 • Mutlak çoğunluk: (hukuk) Oy hakkı olanların ya da oylamaya katılanların yarısından bir fazlasıyla elde edilen çoğunluk.
 • Mutlak değer:
  1. (felsefe) Değişmeden kalan ve değişmeyecek olan değer. Metafizik ve idealist felsefede özellikle töre-bilimsel değer yargıları için kullanılır.
  2. (matematik) Cebirsel bir sayının, işareti göz önüne alınmaksızın değeri. Örnek: +7 veya -7'nin mutlak değeri 7'dir.
 • Mutlak doğru: (felsefe) Metafiziğin ve idealizmin bir savı olup her zaman ve her yerde geçerli olarak gerçeği yansıtan anlamında kullanılır.
 • Mutlak düşünce (fikir): → İdea.
 • Mutlak geçirgenlik → Geçirgenlik.
 • Mutlak güzellik: (felsefe) Tanrısal güzellik.
 • Mutlak hakikat: (felsefe) Nesnel gerçekliğin tam ve değişmez bilgisi.
 • Mutlak hareket: (Mekanikte) Bir cismin sabit karşılaştırma eksenlerine göre yaptığı hareket.
 • Mutlak idealizm: (felsefe) Hegel'in idealizmi. → İdealizm.
 • Mutlak monarşi: Hükümdar için iktidar hakkının sadece krallığın temel yasalarıyla sınırlandığı rejim.
 • Mutlak neden: (felsefe) Skolastikçilerin ve Tanrıbilimcilerin Tanrı anlamında kullandıkları bir terim.
 • Mutlak nem: → Salt nem.
 • Mutlak olarak: Her türlü bağıntıdan ayrı olarak, kesinlikle.
 • Mutlak sıcaklık: (fizik) Mutlak sıfırdan başlayarak hesaplanan sıcaklık.
 • Mutlak sıfır: (fizik) Isının en düşük sınırı. Sabit hacim altında tutulan ideal gazın hiçbir basınç göstermediği, yaklaşık olarak -273 °C'ye eşit sıcaklık. Kuramsal olarak bu sıcaklıkta gazlarının hacminin sıfır olması gerekir.
 • Mutlak tin: (felsefe) Hegel'e göre, evrenin başlangıcını dile getirir.
 • Mutlak uzay: (felsefe) Newton'un varsaydığı, kendini dolduran nesnelerden bağımsız uzay.
 • Mutlak varlık: (felsefe) İdealist felsefeye göre, kendinde ve kendi için var olan tek varlık, Tanrı.
 • Mutlak yakınsaklık: (matematik) İşaretleri karışık olan sonsuz sayıdaki sabit terimden oluşan bir seri.
 • Mutlak zaman: (felsefe) Newton'un varsaydığı, kendinde geçen olaylardan bağımsız zaman.
( 0 soru/yorum )