Nişan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Birleştiğinde kalp oluşturan kırmızı kurdeleli nişan yüzükleri
Nişan yüzükleri
 1. İşaret, iz, belirti, alamet.
 2. Evlenme sözünün kesinlik kazanması için nikahtan önce yapılan özel tören, yüzük takma töreni: Birbirlerini seviyorlar, aralarında nişan da var. (örnek cümle)
 3. Gördükleri önemli işlerden dolayı onurlandırmak için devletlerce yurttaşlara ya da yabancılara verilen ve resmi günlerde göğse takılan, kurdeleli ya da kurdelesiz, türlü biçimde rozet: Devlet nişanı, liyakat nişanı vb.
 4. Vurulmak istenen hedefe doğru silahı yöneltme.
 5. (denizcilik) Deniz ortasında balıkların bulunduğu saptanmış yer: Bulunduğumuz nişanda pamuk balığı dedikleri bir canavar olduğunu işitmiştik.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


Devlet nişanı rozeti
Devlet nişanı
 • Nişan almak:
  1. Vurulmak istenen hedefe doğru silahı yöneltmek.
  2. Kendisine nişan (ödül) verilmek.
 • Nişan düzlemi: Bir ateşli silahta, mercekli nişan aracının düşey hattından ve nişancının gözünden geçen düzey düzlem.
 • Nişan halkası (yüzüğü): Nişan töreninde takılıp evlilik süresince kullanılan, erkeklerde sade, kadınlarda taşlı da olabilen altın ya da gümüş yüzük.
 • (Bir şeyi, bir şeye) Nişan koymak: Sonradan tanıyabilmek, bulabilmek ya da ölçebilmek için bir şeyin durumunu, herhangi bir özelliğini akılda tutmak ya da işaret koymak: Dönüşte yolu şaşırmamak için şu ceviz ağacına nişan koyalım.
 • Nişan noktası: (askeri terim) Bir silahın yöneltildiği ya da bir gözetleyicinin gözetleme aracını yönelttiği nokta, hedef.
 • Nişan şekeri: (folk.) Nişan töreninden önce oğlan tarafından özel bir kutu içinde kız evine gönderilen şeker.
 • Nişan takımı: (folk.) Nişanlanacak erkekle kızın karşılıklı olarak birbirlerine aldıkları giysi, takım vb.ye verilen ad.
 • Nişan takmak: Göğsüne nişan iliştirmek.
 • Nişan vaziyeti: (askeri terim)
  1. Tüfek ya da başka bir silahla ateş ederken, bir askerce alınan standart durum.
  2. Ateş etme durumu için verilen komut.
 • Nişan vermek: Birini nişanla onurlandırmak.
( 0 soru/yorum )