Merdiven nedir ne demektir? Merdiven ile ilgili atasözü deyim ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
merdiven, ilginç ahşap merdiven
Merdiven
Merdiven, yukarıya çıkmak ya da yüksek bir yerden inmek için yapılan basamaklı yol, ayakçak.


Merdiven ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Merdiven boşluğu: Bir yapıda merdiven boyunca yapının tepesine kadar uzanan boşluk, merdiven evi, merdiven yuvası.
 • Merdiven böğürü: Merdivenin iki yanında bulunan ve basamakları tutan kertikli kalın tahta.
 • Merdiven çatması: Merdiven kirişleri, kiriş pabuçları ve korkuluklardan oluşan iskelet.
 • Merdiven duvarı: Üst kısmı eğimli olarak inşa edilen ve merdiven basamaklarını taşıyan duvar.
 • Merdiven fonksiyonu: (matematik) Bir doğru parçası üzerinde sonlu sayıda aralıklara ayrılan ve bu parçalı aralıkların her birinde sabit bir değer alan fonksiyon.
 • Merdiven kirişi: Merdivenin boşluk tarafındaki sınırını çizen ve basamaklarla basamak tahtalarını taşıyan kiriş.
 • Merdiven kolu: Merdivenin iki sahanlık arasında yükselen kısmı.
 • Merdiven korkuluğu: → Korkuluk.
 • Merdiven kovası: Dönerek çıkılan merdivenlerde yukarıdan aşağıya bakıldığında ortada görülen boşluk.
 • Merdiven küpeştesi: Merdiven korkulukları üzerine konulan ve inip çıkarken tutmaya yarayan kalınca ve yassıca yuvarlak tahta ya da demir.
 • Merdiven rampası: Bir merdivende üzerine basamakların yerleştirildiği eğimli döşeme.
 • Merdiven sahanlığı: Yapılarda ve büyük taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında ya da ortasında genişçe düzlük.


Merdiven ile ilgili atasözü, deyim ve anlamları


alüminyum portatif seyyar merdiven
Seyyar merdiven
İçinde "merdiven" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları:

 • Merdiven dayamak: (deyiminin anlamı) Yaş için bir sayıya yaklaşmak: Kırkına merdiven dayamış.
 • Merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır: (atasözünün anlamı) En yüksek makama, alt kademelerden başlayarak varılır.
( 0 soru/yorum )